Jolita Kuznecova

Biomedicinos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros (03B) krypties doktorantė

Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. Sigitas Šulčius

Doktorantūros laikotarpis: 2016-10-01 – 2022-03-06

Disertacijos tema: Cianofagų įvairovė ir vaidmuo Kuršių marių biogeocheminiuose cikluose

Tikslas: Ištirti virusų įtaką melsvabakterių populiacijų dinamikai ir įvertinti galimus su tuo susijusius mikrobinio mitybinio tinklo struktūros ir medžiagų apykaitos procesų pokyčius.

Uždaviniai:

  • Išskirti ir charakterizuoti cianofagų kamienus.
  • Nustatyti melsvabakterių metabolizmo ir ląstelės stechiometrijos pokyčius infekcijos metu.
  • Įvertinti lizato sudėtį ir prieinamumą bakterijoms.

Projektai:

2017-2019. Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais. Finansuoja Lietuvos Mokslo Taryba.

Kontaktai: el. paštas: jolita.kemeraite@gamtostyrimai.lt, tel.: +370 608 08681