Jonas Liugas

Mokslo šaka, kryptis: Geologija (N005)

Institutas, laboratorija: Geologijos ir geografijos instituto Giluminės geologijos laboratorija

Vadovas: habil. dr. Saulius Šliaupa

Konsultantas: -

Doktorantūros laikotarpis: 2020-10-01 – 2024-09-30

Disertacijos tema: Nuosėdinės dangos nedidelės apimties geologinių struktūrų tyrimas ir modeliavimas remiantis geofizinių metodų duomenimis

Tikslas: Nustatyti nedidelės apimties nuosedinės dangos geologinių struktūrų kilmę bei evoliuciją

Uždaviniai

1. Meteoritinės Mizarų įdaubos formos ir kilmės patikslinimas geofiziniais duomenimis;

2. Viršutino silūro rifogeninių kūnų paplitimas ir ypatumai geologiniais ir geofiziniais duomenimis Lietuvoje;

3. Kstalinio pamato gaubimo struktūrų kilmė vakarų Lietuvos nuosėdinėje dangoje.

Publikacijos:
Projektai:
Stažuotės:
Konferencijos:
Kontaktai: el.paštas, telefonas jonas.liugas@gamtc.lt +37063628982