Jonas Žvirgždas

 

Vardas Pavardė: Jonas Žvirgždas

Mokslo šaka, kryptis: Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Botanikos institutas, Biodestruktorių tyrimo laboratorija

Vadovas: dr. Algimantas Paškevičius

Konsultantas (jei yra): nėra.

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Mielių paplitimas įvairiuose antropogenizuotuose substratuose, biologiniai ir ekologiniai ypatumai, veiklos  reguliavimas.

Trumpas aprašymas:

Tikslas:

Ištirti mielių paplitimą įvairiuose antropogenizuotuose substratuose, jų biologinius ir ekologinius ypatumus bei veiklos reguliavimo galimybes

Uždaviniai:

1. Išskirti ir identifikuoti mieles iš įvairių antropogenizuotų substratų.

2. Nustatyti išskirtų mielių morfologinius ir fiziologinius savitumus;

3. Išaiškinti išskirtų mielių biocheminius ypatumus bei produkuojamus metabolitus;

4. Įvertinti išskirtų mielių tarpusavio sąveiką su kitais substrato mikroorganizmais bei  jų veiklos reguliavimo galimybes.

Publikacijos: Nėra.

Projektai: Nėra.

Stažuotės: 2016 10 20 MALDI Advanced Operator Training Course, MALDI Biotyper Filamentous Fungi Identification.

Konferencijos ir mokymai:

2019 04 13 – 2019 04 16 29th European congress of microbiology and infectious diseases;

2018 10 24 – 2018 10 26 Chim’18, Surgical Skills School 2018 – organizavimas, bendravimas su rėmėjais;

2018 10 10 Termo Fisher Scientific Day of Science;

2018 09 26 – 2018 09 27 Life Sciences Baltics 2018;

2018 04 20 – 2018 04 22 Jungtinė Kardiomokslų Mokykla 2018: Širdies Ydos;

Kontaktai: el.paštas: jonas.zvirgzdas@gamtc.lt; telefonas: +37060318676