Julija Danilovienė

 

Vardas Pavardė   Julija Danilovienė

Mokslo šaka, kryptis    Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija   Gamtos tyrimų centras, Ekonominės botanikos laboratorija

Vadovas:    dr. Birutė Karpavičienė

Konsultantas (jei yra): dr. Jolanta Patamsytė 

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2024-09-30

Disertacijos tema: Svetimžemių rykštenių poveikis vietinėms rūšims ir bendrijoms

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Tikslas – įvertinti svetimžemių rykštenių daromą poveikį vietinėms rūšims ir augalų bendrijoms.

Uždaviniai:

Ištirti svetimžemių rykštenių poveikį augalų bendrijoms;

Nustatyti rykštenių kryžminimosi dažnį ir kryptį;

Įvertinti tarpšūšinių hibridų dauginimosi įpatumus;

Ištirti įvairių rykštenių rūšių ir jų hibridų alelopatinį aktyvumą.

 

 

Publikacijos

Birutė Karpavičienė, Jolita Radušienė, Julija Viltrakytė, 2015: Distribution of Two Invasive Goldenrod Species Solidago canadensis and S. gigantea in Lithuania,- Botanica Lithuanica, 21(2), 125 ̶ 132 p.

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos  

J. Viltrakytė, J. Radušienė, B. Karpavičienė. Invazinių rykštenių rūšių geografinis ir ekologinis paplitimas Lietuvoje. Stendinis pranešimas LMT projekto ,,Studentų mokslinės veiklos skatinimas” studentų mokslinės praktikos ataskaitinėje konferencijoje, Vilnius, 2013.

J. Viltrakytė, B. Karpavičienė. Solidago x niederederi paplitimo ir generatyvinio dauginimosi galimybių tyrimai. Žodinis pranešimas LMT projekto ,,Studentų mokslinės veiklos skatinimas” studentų mokslinės praktikos ataskaitinėje konferencijoje, Vilnius, 2014.

 

 

Kontaktai: el.paštas, telefonas  daniloviene.julija@gmail.com  868710620