Jūratė Vaznytė

 

Mokslo šaka, kryptis Gamtos mokslų, Geologijos (N005) kryptis

Institutas, laboratorija Geologijos ir geografijos instituto Giluminės geologijos laboratorija

Vadovas: habil. dr. Saulius Šliaupa

Konsultantas : Dr. Nicolaas Molenaar

Doktorantūros laikotarpis: 2016-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Viršutinio Rotlygendo Perlojos svitos kontinentinė sedimentacija ir diagenezė

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Tikslas: Nustatyti fundamentinius šaltinio-nuosėdinės uolienos sąryšius klostantis viršutinio rotlygendo nuosėdoms ir jų diagenetinių pokyčių istoriją.

Uždaviniai:

  • Atlikti petrografinius tyrimus Perlojos svitos uolienų mėginiams;
  • Iš tyrimų ploto Lietuvos giliųjų gręžinių surinkti uolienų mėginius, atlikti Perlojos svitos uolienų paleomagnetinius tyrimus;
  • Rekonstruoti tiriamų uolienų diagentinę istoriją ir nustatyti priežastis, kurios lėmė esminius uolienų posedimentacinius pakitimus;
  • Susieti Perlojos svitos uolienas su denuduojamomis uolienomis (kristalinis pamatas, nuosėdinė danga);
  • Taip pat atlikti Perlojos svitos sedimentacinės aplinkos tyrimus

Tyrimų metodai: Makroskopinis uolienų aprašymas;  optinė mikroskopija (mineralų ir jų tarpusavio santykio identifikavimas); SEM-EDS (mineralų ir jų tarpusavio santykio identifikavimas); Geocheminė analizė (uolienos ir mineralų); CL (karbonatinių mineralų identifikavimas); demagnetizacija (mineralų „magnetinio lauko nešėjų“ identifikavimas)

 

Publikacijos

Nicolaas Molenaar, Jūratė Vaznytė, Saulius Šliaupa „Aridisols in the Southern Permian Basin of Lithuania: a key to understanding clay cement distribution“(2019) International Journal of Earth Sciences.

Projektai

-

Stažuotės

-

Konferencijos

  • Jūratė VAZNYTĖ, Nicolaas MOLENAAR, Saulius ŠLIAUPA, Marita FELDER „Molių kilmė aplink smiltainių grūdelius ankstyvojo permo laikotarpiu“ ketvirtoje Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferencijoje (2018 m.)
  • Jūratė VAZNYTĖ, Nicolaas MOLENAAR, Saulius ŠLIAUPA, Marita FELDER „Molių kilmė aplink smiltainių grūdelius ankstyvojo permo laikotarpiu“ - Jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos (2018 m.)
  • Jūratė Vaznytė "The origin of clay minerals in southern Lithuania Perloja formation rocks (Molio mineralų prigimtis Perlojos svitos dariniuose pietų Lietuvoje)" trečiojoje Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferencijoje (2017 m.)

-

Kontaktai: el.paštas, telefonas jurate91@gmail.com, +37065364084