Justas Poviliūnas

Biomedicinos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros (03B) krypties doktorantas 

Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorija

Vadovas: dr. Saulius Stakėnas

Doktorantūros laikotarpis: 2016-10-01 – 2020-09-30

Disertacijos tema: Žuvitakių efektyvumo svarba saugomoms žuvų rūšims ir upių ekologinei būklei

Anotacija: planuojama Lietuvoje įvertinti įvairaus tipo žuvitakių efektyvumą migruojančioms lašišinėms ir karpinėms žuvų rūšims (viso ne mažiau kaip 5 skirtingos žuvų rūšys) pavasario ir rudens migracijų metu mažiausiai 3 metus. Tokio pobūdžio tyrimai leis žymiai tiksliau įvertinti suminį žuvitakių efektyvumą įvairioms žuvų rūšims bei visos upės žuvų bendrijai. Upės ichtiofaunos pokyčiai bus vertinami rūšiniame, ekologinių grupių ir  bendrijų lygmenyje. Žuvų rūšys bus suskirstytos į ekologines grupes laikantis Europos žuvų rūšių klasifikacijos.  Ypatingas dėmesys bus skiriamas naujų žuvitakių tyrimams, kai upės žuvų bendrija bus įvertinta prieš ir po žuvitakio įrengimo ar rekonstrukcijos. Upių ekologinė būklė bus vertinama pagal žuvų bendrijų struktūromis pagrįstą Lietuvos upių ekologinės būklės indeksą. Tai leis žuvitakių tyrimus perkelti į aukštesnį lygį – nuo rūšies iki bendrijos, o tuo pačiu netiesiogiai ir iki visos upės ekologinės būklės. Tyrimais tikimasi nustatyti žuvitakių efektyvumo įtaką upių ekologinei būklei ir saugomoms žuvų rūšims. Planuojami rezultatai leis nustatyti priemones galinčias reikšmingai padidinti žuvitakių efektyvumą visoms arba bent jau atskiroms žuvų rūšims. Nustačius tiesioginę teigiamą žuvitakių efektyvumo įtaką žuvų bendrijoms ir tuo pačiu upių ekologinei būklei, rezultatai neabejotinai bus  svarbūs įgyvendinant privalomą ES Bendros vandens politikos direktyvą Lietuvoje, pagal kurią upių vandens būklė turi tapti labai gera arba gera.

Kontaktai: el. paštas: klaipedaa@yahoo.com