Kamilė Jurytė

Mokslo šaka, kryptis: Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Botanikos institutas, Vandens ekotoksikologijos laboratorija.

Vadovas: dr. Levonas Manusadžianas.

Konsultantas (jei yra): –

Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21–2024-12-20

Disertacijos tema: Retųjų žemės elementų ir jų nanojunginių poveikio gėlavandeniams dumbliams tyrimas

Trumpas aprašymas, tikslai.

Retieji žemės elementai (RŽE) - žemės plutoje, uolienose randami cheminiai elementai (La, lantanoidai, Sc, Y). RŽE atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėje ekonomikoje, o jų panaudojimas vis auga: elektronika, karinė pramonė, medicinos diagnostikoje, kosmetikos industrija, žemės ūkis/agronomija, automobilių pramonė, atsinaujinančios energetikos įrenginiuose.

Didėjanti RŽE paklausa lemia jų gavybos eksponentinį augimą, tačiau tuo pačiu ir jų patekimą į biosferą: paviršinius vandens telkinius, gruntinius vandenis, dirvą. Vykdant RŽE gavybą ir naudojimą pramonėje nėra atsižvelgiama į jų poveikį aplinkai.

Dėl atliekamų tyrimų trūkumo kyla neaiškumų dėl RŽE patekimo į ląstelę mechanizmų, kaupimosi ląstelėje ir kokius efektus sukelia šie elementai. Todėl svarbu gauti toksikologinius duomenis, kaip RŽE sąveikauja su ląstele įvairiuose jos biologinio organizuotumo lygmenyse. Duomenys apie RŽE poveikį biotos elementams svarbūs vertinant jų sukeliamą riziką aplinkai, nustatant jų patekimo į aplinką reglamentavimą.

RŽE druskų ir jų nanodarinių poveikį tikimasi ištirti įvairiuose biologinio organizuotumo lygmenyse:

- Biologiniame lygmenyje – mirtingumą, augimo greitį;

- Elektrofiziologiniame lygmenyje – membranos depoliarizacijos stiprumą, sužadinamumą ir kinetiką;

- Biocheminiame lygmenyje – oksidacinio streso fermentų (peroksidazės) aktyvumo pokyčius;

- Genetiniame – DNR pažaidas (tėkmės citometrija);

Taip pat - akumuliacija ląstelėje ir atskiruose jos kompartmentuose (vakuolėje, citoplazmoje ir ląstelės sienelėje) dinamika.

Uždaviniai:

- Ištirti toksinį poveikį dumblių ląstelėms;

- Palyginti kelių augalinių ląstelių, su skirtinga ląstelės sienelės sandara, reakcijas;

- Atskleisti lantanoidų ir jų NM veikimo mechanizmą dumbliams, įvertinant jų poveikio pobudį.

Publikacijos
Projektai

Stažuotės:

„Erasmus“ studijos Stambule, Aydin University. 2015-02-01 – 2015-06-30;

„Erasmus“ studijos Rygoje, Latvia‘s University. 2016-01-01 – 2016-09-30;

„Erasmus“ tarptautinė optometrininko praktika 2018-06-30-2018-08-30.

Konferencijos

"Refractive Webinar Series”. 2020.12 – dabar;

Hematologinės problemos kasdienėje vidaus ligų ir šeimos gydytojo praktikoje. 2020 11 18

Contact lenses follow up visits “Baush+lomb:, 2020 11 19

“Medical Physics in the Baltic States”. 2017; 2019

„Erdvėlaivis-Žemė” 2017, 2018

Tarptautinė medicinos fizikų diena 2017, 2018 m.

Dr. Sauliaus Galgausko mokslo seminaras, „Plyšinė lempa ir akies biomikroskopija”.

Kontaktai: el.paštas, telefonas : kamilejur@gmail.com, 867667087