Karolis Sivickis

 

Mokslo šaka, kryptis Gamtos mokslai,  Biologija (N010)

Institutas, laboratorija  Botanikos institutas, Augalų patologijos laboratorija

Vadovas: Dr. Daiva Burokienė

Doktorantūros laikotarpis: 2016-12-01 – 2021-12-01

Disertacijos tema: „Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) džiūtis – Phytophthora genties oomicetų vaidmuo ir šių patogenų ekologija“.

Trumpas aprašymas: Identifikuoti paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) džiūtį sukeliančių Phytophthora genties oomicetų genetinę įvairovę, jų paplitimą.

Išskirti iš sveikų ir ligos požymius turinčių Q. robur medžių Phytophthora genčiai ir (ar) kitoms mikroorganizmų grupėms priskiriamus patogenus, sukaupti jų kolekciją.

Iš šalia Q. robur esančio dirvožemio ir vandens išskirti mikroorganizmus (oomicetus, grybus), taip įvertinant ar šalia šių medžių rūšių esanti aplinka gali turėti užkratą.

Klasikiniais ir molekuliniais tyrimo metodais identifikuoti išskirtų izoliatų (oomicetų, grybų) rūšis.

Patikrinti tam tikrų mikroorganizmų rūšių patogeniškumą augalams.

Ištirti ir palyginti tam tikrų Phytophthora ir (ar) kitų mikroorganizmų rūšių genetinę įvairovę ir populiacinę struktūrą panaudojant molekulinės biologijos tyrimų metodus (sekoskaitą, universalius žymenis).

Įvertinti Phytophthora genties oomicetų ir (ar) kitų patogenų vaidmenį Q. robur džiūties pasireiškimui.

Publikacijos

Kaya M, Bulut E, Mujtaba M, Sivickis K, Sargin I, Akyuz B, Erdogan S. 2016 Gender influences differentiation of chitin among body parts. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 93(2): 96-109.

 

Projektai:

Darbo grupės narys

Projekte “Preventing the spread of new pathogens in Nordic forests to secure sustainable forestry in growing bioeconomy”. Nordic Forest Research SNS-123; koordinatorius: Dr. Johanna Witzell, SLU, Švedija. Projekto trukmė: 2019-2021.

Valdymo komiteto narys

COST veikloje CA17128: “Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin (LignoCOST)”. Veiklos koordinatorius: dr. Stichting Wageningen Search, Nyderlandai. Projekto trukmė: 2018-2022.

Pagrindinis tyrėjas

Projekte „Invazinių patogenų biologinės kontrolės priemonių paieška siekiant išsaugoti Europos miškų ekosistemos bioįvairovę“ (akronimas: InvazBio) projekte. Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa; projekto vadovas Lietuvoje: dr. Daiva Burokienė, GTC APL, Lietuva. Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Darbo grupės narys

COST Veikloje CA16107: Xanthomonadaceae kompleksinių tyrimų pritaikymas augalų ligų kontrolei Europoje“ (akronimas: EuroXanth). Koordinatorius: dr. Ralf Koebnik, INRA, Prancūzija.  Projekto trukmė: 2017–2021.

Darbo grupės narys

 Projekte „Klimato sąlygų ir invazinių Phytophthora spp. rūšių plitimo poveikio miško ir miesto kraštovaizdžiui įvertinimas“. Nordic Forest Research SNS-121. Koordinatorius: dr. Michelle Cleary, SLU, Švedija. Projekto trukmė: 2016–2018 m.

Darbo grupės narys

COST Veikla FP1401: Tarptautinis medelynų tinklas, skirtas išankstiniam įspėjimui apie svetimkraščius medžių kenkėjus ir ligos sukėlėjus. Koordinatorius: Dr. R. Eschen, CABI, Šveicarija. Projekto trukmė: 2014–2018.

Stažuotės

2019/02/18–2019/03/15

STSM-FP1406-180219-105648. Detection and identification of F. сircinatum and other fungal pathogens on introduced Pinus spp.

2018/10/24–2019/01/23

Baltic Leadership Programme – Youth & Bioeconomy. Programa skirta surasti ir pritaikyti tinkamas strategijas jaunimo įtraukimui bioekonomikos sektoriuje. Organizatorius; Švedijos institutas.

2017/05/29–2017/06/03

Biokontrolės kursai: mikroorganizmų sąveika gerinant augalų sveikatingumą. Mokymai apie organizmų (patogenas–augalas-šeimininkas–biokontrolės agentas) sąveikas; mikroorganizmų panaudojimą:

siekiant augalus apsaugoti nuo ligų; skatinant augalų augimą. Mokymus rengė šiaurės šalių miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų tinklas (NOVA), Alvkarleo Herrgard (Švedija).

2015/09–2015/12

Erasmus absolventų praktika

Aksarajaus Universitetas, Aksarajus (Turkija). Tirta chitino fizikinės ir cheminės sąvybės. Mokytasi kaip dirbti su rengeno difrakcjos (X-RD), Fourier transformacija ir Fourier spektroskopija (FTIR), termogravimetrine analize (TGA), skenuojančios elektroninio mikroskopo (SEM) metodais.

Konferencijos

Čepukoit D., Šepetovskaja J., Sivickis K., Burokienė D. 2019. Antagonistic microorganisms efficient for biological control of fungal pathogen of Pinus spp. 62nd International conference for students of physics and natural sciences “Open Readings 2019”, 19–22nd March, Vilnius, Lithuania: 438.

Norkutė G., Jarašiūtė A., Sivickis K., Burokienė D. 2019. In vitro antagonistic dual-culture assays against causal agent of ash dieback Hymenoscyphus fFraxineus. - International conference „SmartBio“, 2-4th May, Kaunas, Lithuania: 144.

Čepukoit D., Šepetovskaja J., Sivickis K., Burokienė D. 2019. Screening of microorganisms for antagonistic activity against pathogenic fungi of Pinus spp. „SmartBio“, 2-4th May, Kaunas, Lithuania: 203.

Sivickis K., Čepuikoit D., Gudžinskas Z., Burokienė D., Bukys T. 2018. Searching for causal agents in the oak (Quercus spp.) stands. The International Conference “Young Scientists for Advance of Agriculture”, 15th November, Vilnius, Lithuania: 36.

Franić I., Prospero S., Adamson K., Allan E., Attorre F., Auger-Rozenberg M.-A., Augustin S., Avtzis D., Baert W., Barta M., Bauters K., Bellahirech A., Boroń P., Bragança H., Brestovanská T., Brurberg MB., Burgess T., Burokienė D., Černý K., Cleary M., Corley J., Coyle DR., Csóka G., Davydenko K., Elsafy MAO., Eötvös C., de Groot M., Diez JJ., Doğmuş Lehtijärvi HT., Drenkhan R., Fan J.-t., Grad B., Hartmann M., Havrdova L., Hrabetova M., Justesen MJ., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Kramarets V., Lacković N., Lazarević J., Leskiv M., Li H., Madsen C. L., Malumphy C., Corrie L., Matošević D., Matsiakh I., Meffert J., Migliorini D., Mikó Á., Nikolov C., O’Hanlon R., Oskay F., Paap T., Parpan T., Petrakis PV., Piškur B., Ravn HP., Ronse A., Roques A., Sivickis K., Talgø V., Tomoshevich M., Uimari A., Ulyshen M., Vettraino AM., Villari C., Wang Y., Witzell J., Zlatković M., Eschen R. 2018. Global patterns in insects and fungi of dormant twigs of native and exotic congeneric tree species. 3rd Croatian Symposium on invasive species (with international participation), 26–27th November, Zagreb, Croatia: 53–55.

Franić et al. 2018. Global patterns in insects and fungi of dormant twigs of native and exotic congeneric tree species. Sentinel plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests: State of the art 2018. COST FA1401 “Global Warning” conference; 9–12th October, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL, Sursee, Switzerland: 49.

Sivickis K., Čepuikoit D., Matelis A., Burokienė D. 2017. Studies of fungal community in declining Quercus robur L. stands. The International Conference “Young Scientists for Advance of Agriculture”, 16th November, Vilnius, Lithuania: 27.

Čepuikoit D., Norkutė G., Sivickis K., Burokienė D. 2017. Phytophthora spp. on Rhododendron in Lithuania. 125th Anniversary Congress IUFRO 2017, 18–22nd September, Freiburg, Germany: 411.

Sivickis K., Čepuikoit D., Norkute G., Burokiene D., 2017: An importance of Phytophthora species of oak decline in Lithuania. 60th International conference for students of physics and natural sciences “Open Readings 2017”, 14–17th March, Vilnius, Lithuania: 348.

Sivickis K., Čepuikoit D D., Norkutė G., Burokienė D. 2017. An investigation of pathogenic fungi in Quercus robur L. in Lithuania. 23rd International scientific-practical conference “Human and nature safety”, 3–5th May, Kaunas, Lithuania.

Sivickis K., Paulauskas A., Gedminas V. 2015. The prevalence of tick borne pathogens in small mammals in Lithuania. 9th International scientific conference “The Vital Nature Sign”, 14–16th May, Kaunas, Lithuania.

Kontaktai: el.paštas, telefonas      karolis.sivickis@gamtc.lt;  867695841