Laurynas Taura

Ekologija ir aplinkotyra (N012)

Gamtos tyrimų centras, Botanikos institutasFloros ir geobotanikos laboratorija.

Vadovas: doc. dr. Zigmantas Gudžinskas

Doktorantūros laikotarpis: 2020-10-01–2024-09-30

Disertacijos tema: Reprodukcinių ir funkcinių savybių įtaka nykstančių augalų rūšių populiacijų stabilumui klimato kaitos sąlygomis

Hipotezė: dėl buveinių nykimo, fragmentacijos ir struktūros pokyčių bei vykstant klimato kaitai, tam tikros rūšių funkcinės ir reprodukcinės savybės praranda adaptacinį vaidmenį.

Darbo tikslas – nustatyti nykstančių augalų populiacijų stabilumui didžiausios įtakos turinčias rūšių funkcines ir reprodukcines savybes ar jų derinius.

Uždaviniai:

  1. Nustatyti nykstančių rūšių populiacijų būklę lemiančius aplinkos veiksnius.
  2. Įvertinti aplinkos veiksnių įtaką individų funkcinėms ir reprodukcinėms savybėms.
  3. Ištirti funkcinių savybių įtaką reprodukcinėms savybėms ir dauginimosi efektyvumui.
  4.  Parengti nykstančių augalų rūšių populiacijų apsaugos gaires klimato kaitos sąlygomis.

Publikacijos

  1. Taura L., Gudžinskas Z., 2020: Life stages and demography of invasive shrub Cytisus scoparius (Fabaceae) in Lithuania. – Botanica, 26(1): 1–14. DOI: 10.2478/botlit-2020-0001. SCOPUS Q4, SJR 0,14.
  2. Gudžinskas Z., Taura L., 2017: Potential and real seed production of Cytisus scoparius in native and invasive populations. EMAPI 14. Ecology and Management of Invasive Alien Species. International Conference. Book of Abstracts: 148. Lisboa, Portugal.

 

Projektai

  1. Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje. Projekto vadovas: dr. Valerijus Rašomavičius. Gamtos tyrimų centras. Projekto trukmė: 2019–2022 m. – Projekto vykdytojas.
  2. Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207). Projekto vadovas: dr. Zenonas Gulbinas. Gamtos paveldo fondas. Projekto trukmė 2019–2020 m. – Projekto vykdytojas.

Konferencijos

Ecology and Management of Invasive Alien Species. International Conference. EMAPI 14. Potential and real seed production of Cytisus scoparius in native and invasive populations. Lisboa, Portugal, 4–8 September, 2017.

Kontaktai: laurynas.taura@gamtc.lt; tel. +37063099143