Liucija Kamaitytė-Bukelskienė


Ekologija ir aplinkotyra (N012)

Botanikos institutas Floros ir geobotanikos laboratorija

Vadovas: dr. Zofija Sinkevičienė

Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 – 2024-12-20

Disertacijos tema: Retų vienmečių vandens augalų populiacijų būklės vertinimas Baltijos aukštumos vandens buveinėse ir jų apsaugos priemonių pagrindimas

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.):

Vandens telkinių ekologinė būklė ypač svarbi nuo vandens kokybės visiškai priklausomoms augalų rūšims, kurių visas vystymosi ciklas vyksta po vandeniu. Pagrindiniu tyrimų objektu pasirinkta vienmečių vandens augalų Najas gentis, kuri apima ir santykinai dažnas, ir ypač retas ir nykstančias rūšis, apie kurių įvairovę, biologines savybes, ekologinius poreikius, populiacijų būklę ir paplitimą rytinės Baltijos aukštumos dalies vandens telkiniuose stinga detalesnių duomenų, be kurių neįmanoma moksliškai pagrįsta šių rūšių ir jų buveinių apsauga.

Tikslas:

Nustatyti Najas genties rūšių įvairovę, jų pasiskirstymą ekonišose ir nykstančių rūšių išlikimo potencialą Baltijos aukštumų regiono vandens telkiniuose.

Uždaviniai

  1. Nustatyti Najas genties rūšių įvairovę ir jų fitocenotinį vaidmenį povandeninių augalų bendrijose.
  2. Įvertinti Najas genties augalų populiacijų būklę ir galimą aplinkos sąlygų įtaką jų stabilumui.
  3. Ištirti sėklų banko, susikaupusio dugno nuosėdose, potencialą galimiems rūšies pagausinimo ar atstatymo darbams.
  4. Parengti moksliškai pagrįstas rekomendacijas nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugai.

Publikacijos:

Projektai:

2020 – 2021 „Klimato kaitos poveikis vandens augalijos tvarumui upėse su Ranunculion bendrijomis (europinės svarbos buveinė 3260) “

2020 „Projektas LIFE-IP PAF-NATURALIT Nr. LIFE16 IPE/LT/016“

Stažuotės:

Kontaktai: el.paštas, telefonas: liucija.bukelskiene@gamtc.lt; (8 5) 269 70 66