Lukas Petrulaitis

 

Mokslo šaka, kryptis: Ekologija ir aplinkotyra (03B)

Institutas, laboratorija: Botanikos institutas Floros ir geobotanikos laboratorija

Vadovas: dr. Zigmantas Gudžinskas

Konsultantas (jei yra): -

Doktorantūros laikotarpis: 2019-01-02 – 2022-12-31

Disertacijos tema: Lyginamieji svetimžemių ir vietinių sedulos (Cornus) rūšių savybių ir ekologinio vaidmens Europos hemiborealinės juostos pietinėje dalyje tyrimai.

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.):

Darbo tikslas – nustatyti filogenetiškai artimų savaiminių ir svetimžemių sedulos (Cornus) rūšių ir porūšių tarpusavio sąveiką ir kompleksinį poveikį aplinkai.

Darbo uždaviniai:

•    Įvertinti ir palyginti Cornus sanguinea ir Cornus alba bei jų porūšių biologines savybes lemiančias jų plitimo strategiją;

•    Nustatyti ekologines savybes, nuo kurių priklauso užimamos ekologinės nišos ir vaidmuo bendrijose;

•  Ištirti sedulos rūšių ir porūšių erdvinį pasiskirstymą ir dinamiką pagal ekologinį gradientą.

Publications:

Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Arlikevičiūtė, L. (2014) Vaccinium macrocarpon – a new alien plant species in Lithuania. Botanica Lithuanica. 20 (1): 41–45.

Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L. (2014) Helianthus grosseseratus a new alien plant species in Lithuania. Botanica Lithuanica. 20 (2): 173–176.

Gudžinskas, Z., Petrulaitis L. (2016) New alien plant species recorded in the southern regions of Latvia. Botanica Lithuanica. 22(2): 153–160.

Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Žalneravičius E. (2017) New woody alien plant species recorded in Lithuania. Botanica Lithuanica. 23(2): 153–168.

Gudžinskas, Z., Žalneravičius, E., Petrulaitis, L. (2018) Assessment of the potential of introduction, establishment and further spread of invasive alien plant species of European Union concern in Lithuania. Botanica, 24(1): 37–48.

Petrulaitis, L., Gudžinskas Z. (2018) What are we conserving? A case study of Mentha longifolia and allied species in Lithuania. Botanica, 24(1): 3–14.

Projektai

2017–2018 Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizė bei prioritetinių patekimo kelių nustatymas, įgyvendinant 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo.

Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimas pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Leidinio „Lietuvos Raudonoji knyga“ parengimas

Stažuotės

Konferencijos

Gudžinskas Z., Petrulaitis L., 2016: Diversity of the genus Symphyotrichum and trends of  contemporary spread of  its species in Lithuania. In: Ries C., Krippel Y. (eds.), Neobiota 2016. Biological Invasions: Interactions with Environmental Change. 9th International Conference on Biological Invasions. Book of Abstracts: 81. – Luxembourg.

Petrulaitis L., 2017: Ecology and invasiveness of Symphyotrichum species in Lithuania. In: 9th International Conference on Biodiversity Research. Book of Abstracts: 98. – Daugavpils.

Petrulaitis L., Gudžinskas Z., 2017: Symphyotrichum species possess potential threat to meadow habitats. In: 14th Eurasian Grassland Conference 2017. Semi-natural grasslands across borders. Book of Abstracts: 44. – Riga.

Gudžinskas Z., Petrulaitis L., 2018: Evaluation of Celastrus orbiculatus (Celastraceae) invasiveness: a case study. In: 10th International Conference on Biological Invasions. New Directions in Invasion Biology. Book of Abstracts: 61. – Dun Laoghaire, Dublin.

Kontaktai: el.paštas, telefonas: lukas.petrulaitis@gamtc.lt; (8 5) 269 70 66