Mindaugas Kazlauskas

 

Vardas Pavardė Mindaugas Kazlauskas

Mokslo šaka, kryptis

Gamtos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros kryptis (N 012)

Institutas, laboratorija Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. D. Montvydienė

Konsultantas (jei yra):

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Naujai sukurtų ir gamtinių nano- ir mikro- dydžio medžiagų poveikio skirtingo trofinio lygio ir vystymosi stadijų vandens organizmams tyrimas

Trumpas aprašymas:

Tikslai:

Kompleksiškai ištirti nanodalelių (ND) toksikologinį potencialą, naudojant skirtingo trofinio lygio ir vystymosi stadijų vandens organizmus; išaiškinti ND poveikio mechanizmus; įvertinti ND šalinimo iš vandens galimybes naudojant nanokompozitus klimato kaitos kontekste.

Uždaviniai:

  1. Nustatyti ND fiziko-chemines savybes priklausomai nuo aplinkos veiksnių (temperatūros ir pH) ir laiko.
  2. Įvertinti ND poveikį skirtingo trofinio lygio ir vystymosi stadijų vandens organizmų fiziologiniams, elgsenos ir biocheminiams rodikliams priklausomai nuo aplinkos veiksnių (temperatūros ir pH).
  3. Ištirti ND, patenkančių į organizmą su vandeniu kaupimosi pobūdį ir lemtį organizmuose, priklausomai nuo ND fiziko-cheminių savybių ir aplinkos veiksnių.
  4. Palyginti naujai sukurtų ir gamtinių nano- ir mikro- dydžio medžiagų poveikį ir jų mechanizmus skirtingo trofinio lygio ir vystymosi stadijų vandens organizmams klimato kaitos kontekste (empirinis modelis).
  5. Įvertinti susintetintų sorbentų - nanokompozitų taikymo galimybes šalinant metalus, patenkančius iš ND į vandens aplinką.

Publikacijos

Žurnaluose esančiuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje:

  1. Montvydienė D., Šulčius S., Jurgelėnė Ž., Makaras T., Kalcienė V., Taraškevičius R., Kazlauskas M., Kazlauskienė N. 2019. Contrasting ecotoxic effects of landfill leachate and cyanobacterial biomass on aquatic organisms. PLOS ONE (PONE-D-19-20706) submitted.
  2. The accumulation of nano- and micro sizes materials in aquatic organisms: dependence of physico-chemical properties of substances and environmental factors. (rankraštis bus įteiktas 2021 m.).
  3. Comparison of short-term and long-term impact of nanoparticles on aquatic organisms of different trophic and ontogenetic levels. (rankraštis bus įteiktas 2022 m.).
  4.  The investigation of the possibilities of nanocomposites to remove metals receiving into the water from NPs. (rankraštis bus įteiktas 2022 m.).

Projektai

Stažuotės

Konferencijos

Respublikinė Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ (2020-2023).

Jaunųjų mokslininkų konferencijos (2020-2023).

Tarptautinės mokslinės konferencijos ekotoksikologine tematika (2020-2023).

Kontaktai: el.paštas, telefonas kazlauskas.mindaugas@gmail.com Tel. +37069363363