Monika Kalvaitienė

 

Vardas Pavardė Monika Kalvaitienė

Mokslo šaka, kryptis Biomedicinos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros 03B krypties doktorantė

Institutas, laboratorija Botanikos institutas, Floros ir geobotanikos laboratorija

Vadovas: dr. Ilona Jukonienė

Konsultantas (jei yra):

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Augalų sinuzijos borealinės ir temperatinės zonų paribio žemapelkėse: aplinkos sąlygų įtaka, bei tarpusavio ryšiai.

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

  • Darbo tikslas: nustatyti augalų bendrijų struktūros paplitimo dėsningumus borealinės ir temperatinės zonų paribio žemapelkėse ir įvertinti jų tarpusavio ryšius

Darbo uždaviniai:

  • įvertinti ekologinių faktorių įtaką augalų bendrijų struktūrų susidarymui žemapelkėse;
  •  nustatyti žemapelkių augalų bendrijų struktūrų tarpusavio ryšius;
  •  nustatyti kokie augalų bendrijų struktūrų pasiskirstymo dėsningumai žemapelkėse.

 

Publikacijos

Ellis L.T., Asthana A.K., Srivastava A., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Cano M.J., Jiménez J.A., Alonso M., Deme J., Csiky J., Dia M.G., Campisi P., Erzberger P., Garilleti R., Gorobets K.V., Gremmen N.J.M., Jimenez M.S., Suárez G.M., Jukonienė I., Kiebache T., Kırmacı M., Koczur A., Kürschner H., Lara F., Mazimpaka V., Larraín J., Lebouvier M., Medina R., Natcheva R., Newsham K.K., Nobis M., Nowak A., Ören M., Özçelik A.D., Orgaz J.D., Peralta D.F., Plášek V., Číhal L., Ristow R., Sawicki J., Schäfer-Verwimp A., Smith V.R.,  Stebel A., Ştefanuţ S., Subkaitė M., Sun B.-Y., Uselienė A., Uyar G., Váňa J., Yoon Y.-J., Park S.J. 2015. New National and regional bryophyte records, 43. – Journal of bryology, 37 (2): 128-147.

Jukonienė I., Subkaitė M. 2017. Bryophytes and their distribution pattern in the Nagliai Strict Nature Reserve (Curonian Spit, Lithuania). Herzogia. 30 (1): 16-35.

Rasimavičius M., Jukonienė I., Subkaitė M., Ričkienė A. 2017. Vilniaus universiteto herbariumo paslaptys: ištirti XIX a. samanų rinkiniai. Lietratūra ir menas. Nr. 42.

Jukonienė I., Rasimavičius M., Ričkienė A., Subkaitė M. 2018. . Acta Societatis Botanicorum Poloniae: Vol. 87(3)

Projektai

,,Netyrinėti briologiniai rinkiniai. Reikšmė Lietuvos briofloros pažinimui ir kraštovaizdžio pokyčių įtakos jos struktūrai vertinimui”. 2016-2018. Finansuojanti institucija: LMT. Sutarties nr. LIP-100/2016.

 

Stažuotės

 

Konferencijos

Jukonienė I., Subkaitė M. 2016. Distribution pattern and habitats of Hamatocaulis vernicosus in Lithuania. 9th Conference of European Committee for Conservation of Bryophytes. Natural History Museum of Montenegro, Podgorica.

Subkaitė M., Jukonienė I. 2017. Bryophyte collections for additions and amendments to the bryophyte flora of Žuvintas Strict Nature reserve. 9th International Conference on Biodiversity Research.

Subkaitė M., Jukonienė I., Ričkienė A., Rasimavičius M. 2018. Stanislovo Batyso Gorskio samanų kolekcija Vilniaus universiteto herbariume. Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai. Vilnius.

Jukonienė I., Subkaitė M. 2018. Historical data for assessment of the impact of landscape changes on bryophyte diversity in Lithuania. Europe’s cryptogams in a changing world – 50 years of research and protection of bryophytes and lichens in Central Europe. Frankfurt.

Kontaktai: el.paštas, telefonas monika.subkaite@gamtc.lt, (8 5) 269 70 66