Radvilė Markevičiūtė

 

Vardas pavardė Radvilė Markevičiūtė

Biomedicinos mokslai, Zoologija

Gamtos tyrimų centras, Entomologijos laboratorija

Vadovas: prof., habil. dr. Sigitas Podėnas

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Genties Antocha Osten Sacken, 1860 (Diptera, Limoniidae) ekologinės-morfologinės adaptacijos ir filogenija

Trumpa anotacija

Pasaulyje yra žinomos 159 Antocha genčiai priklausančios rūšys, kurios paplitusios visose biogeografinėse srityse. Šios genties uodai, sudarydami didelę upių bentoso dalį, yra svarbūs ir panaudojami greitai tekančių skirtingo dydžio upių biomonitoringui, tačiau menkas šių vabzdžių ištirtumas stabdo platesnį jų panaudojimą.

Planuojama: ekologinių-morfologinių adaptacijų pagrindu atlikti taksonominę ir filogenetinę genties Antocha analizę.

Siekiami rezultatai – pirmą kartą atlikta genties Antocha filogenetinė analizė, kurios metu išnagrinėtos visos pasaulyje atrastos rūšys.

 

Publikacijos

Markevičiūtė R., 2017. New species of plant bug Dicyphus globulifer (Fallen, 1829) (Heteroptera: Miridae) in Lithuanian fauna. Bulletin of the Lithuanian entomological society 1 (29): 11–12.

Lutovinovas E., Markevičiūtė R., 2017. Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) – new to the fauna of Lithuania (Diptera: Calliphoridae). Bulletin of the Lithuanian entomological society 1 (29): 109–112.

Markevičiūtė R., 2016. Plant bug Bryocoris pteridis (Heteroptera: Miridae) new species in Lithuanian fauna. New and Rare for Lithuania Insect Species 28: 19–20.

Markevičiūtė R., 2015. Panevėžio rajono Žaliosios girios žolblakių (Heteroptera: Miridae) rūšys. Lietuvos Biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga IV tomas, mokslo straipsnių rinkinys. Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, Vilnius, 2016: 63–70

Markevičiūtė R., Rintala T., 2015. New species of plant bugs (Heteroptera, Miridae) in Lithuanian fauna, registered in 2014-2015. New and Rare for Lithuania Insect Species 27: 15–17.

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos

R. Markevičiūtė. Šeimos Limoniidae įvairovė Lietuvoje. XI-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga“. Lietuva, Vilnius, 2017.

R. Markevičiūtė.  Žaliosios girios (Panevėžio r.) žolblakių (Heteroptera: Miridae) fauna. X-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga“. Lietuva, Vilnius, 2015.

Kontaktai: radvile.mark@gmail.com, +37063843082