Raminta Skipitytė

 

Biomedicinos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros (03B) krypties doktorantė

Ekologijos instituto Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija

Vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas

Konsultantas: prof. habil. dr. Jonas Mažeika

Doktorantūros laikotarpis 2013-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Poledynmečio gyventojų mitybos tyrimai stabiliųjų izotopų masių spektrometrijos metodu

Darbe analizuojama praėjusių dviejų tūkstantmečių chronologiškai pagrįsta žmonių ir gyvūnų bioarcheologinė medžiaga. Darbo tikslas - nustatyti mitybos tendencijas nagrinėjamu laikotarpiu. Tiriamos hipotezės: ar būta skirtumų tarp vyrų ir moterų, tarp kaimo, miesto gyventojų bei aukštuomenės, ar keitėsi žmonių, gyvenusių skirtingais laikotarpiais, mityba. Kartu analizuojami gyvūnų bioarcheologinės medžiagos matavimų duomenys, norint išsamiau apibūdinti mitybinius ryšius praeityje.

Publikacijos:

STRAIPSNIAI leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“

 1. Trakimas, G., Jardine, T. D., Barisevičiūtė, R., Garbaras, A., Skipitytė, R., & Remeikis, V. (2011). Ontogenetic dietary shifts in European common frog (Rana temporaria) revealed by stable isotopes. Hydrobiologia, 675(1), 87.
 2. Lujanienė, G., Garnaga, G., Remeikaitė-Nikienė, N., Jokšas, K., Garbaras, A., Skipitytė, R., ... & Ščiglo, T. (2013). Cs, Am and Pu isotopes as tracers of sedimentation processes in the Curonian Lagoon–Baltic Sea system. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 296(2), 787-792.
 3. Zernitskaya, V., Stančikaitė, M., Vlasov, B., Šeirienė, V., Kisielienė, D., Gryguc, G., & Skipitytė, R. (2015). Vegetation pattern and sedimentation changes in the context of the Lateglacial climatic events: Case study of Staroje Lake (Eastern Belarus). Quaternary International 386, 70-82.
 4. Balčiauskas, L., Skipitytė, R., Jasiulionis, M., Trakimas, G., Balčiauskienė, L., Remeikis, V. (2016). The impact of Great Cormorants on biogenic pollution of land ecosystems: Stable isotope signatures in small mammals. Science of The Total Environment, 565, 376-383.
 5. Skipitytė, R., Mašalaitė, A., Garbaras, A., Mickienė, R., Ragažinskienė, O., Baliukonienė, V., ... & Remeikis, V. (2017). Stable isotope ratio method for the characterisation of the poultry house environment. Isotopes in Environmental and Health Studies, 53.3, 243-260.
 6. Vaikutienė, G., Skipitytė, R., Mažeika, J., Martma, T., Garbaras, A., Barisevičiūtė, R., Remeikis, V. (2017). Environmental changes induced by human activities in the Northern Curonian Lagoon (Eastern Baltic): diatoms and stable isotope data. Estonian Journal of Earth Sciences, 66(2), 93-108.
 7. Barisevičiūtė, R., Skipitytė, R., Pukienė, R., Lapeikaitė, I., Kakaras, I., Remeikis, V. (2017). Climatic sensitivity of δ13C in tree rings of Quercus robur L., Populus tremula L. and Pinus sylvestris L. in Vilnius region (eastern Lithuania). Dendrobiology, 78, 1-9.
 8. Balčiauskas, L., Skipitytė, R., Jasiulionis, M., Balčiauskienė, L., & Remeikis, V. (2018). Immediate increase in isotopic enrichment in small mammals following the expansion of a great cormorant colony. Biogeosciences, 15(12), 3883-3891.
 9. Garbaras, A., Šapolaitė, J., Garbarienė, I., Ežerinskis, Ž., Mašalaitė-Nalivaikė, A., Skipitytė, R., ... & Remeikis, V. (2018). Aerosol source (biomass, traffic and coal emission) apportionment in Lithuania using stable carbon and radiocarbon analysis. Isotopes in environmental and health studies, 1-12.
 10. Garbaras, A., Skipitytė, R., Meliaschenia, A., Senchenko, T., Smoliak, T., Ivanko, M., ... & Remeikis, V. (2018). Region dependent 13C, 15N, 18O isotope ratios in the cow milk. Lithuanian Journal of Physics, 58(3), 277-282.
 11. Whitmore, K., Dupras, T., Williams, L., Skipityte, R., Shultz, J., Jankauskas, R. (2019). Stable carbon and nitrogen isotope inter- and intra- individual dietary reconstruction from the late 14th to early 18th century site of Alytus, Lithuania, American Journal of Physical Anthropology.
 12. Robson, H. K., Skipitytė, R., Piličiauskienė, G., Lucquin, A., Heron, C., Craig, O., Piličiauskas, G.. (2019). Diet, cuisine and consumption practices of the first farmers in the south-eastern Baltic. Archaeological and Anthropological Sciences.
 13. Garbaras, A., Skipitytė, R., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., & Remeikis, V. (2019). Seasonal Variation in Stable Isotope Ratios of Cow Milk in Vilnius Region, Lithuania. Animals, 9(3), 69.
 14. Balčiauskas, L., Skipitytė, R., Balčiauskienė, L., & Jasiulionis, M. (2019). Resource partitioning confirmed by isotopic signatures allows small mammals to share seasonally flooded meadows. Ecology and Evolution.

STRAIPSNIAI kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

 1. Piličiauskas, G., Asheichyk, V., Osipowicz, G., Skipitytė, R., Varul, L., Kozakaitė, J., ... & Ežerinskis, Ž. (2018). The Corded Ware culture in the Eastern Baltic: New evidence on chronology, diet, beaker, bone and flint tool function. Journal of Archaeological Science: Reports, 21, 538-552.
 2. Remeikaite-Nikiene, N., Lujaniene, G., Garnaga, G., Jokšas, K., Garbaras, A., Skipityte, R., ... & Stankevičius, A. (2012, May). Distribution of trace elements and radionuclides in the Curonian Lagoon and the Baltic Sea. In Baltic International Symposium (BALTIC), 2012 IEEE/OES (pp. 1-12). IEEE

Projektai:

Dalyvė projektuose:

 1. “Atmosferos aerozolio dalelių organinio sando analizė masių spektrometrijos metodais“ (MIP-10368, pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai), 2010 – 2012 m.
 2. „Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje“ (LEK-08/2012, pagal nacionalinę mokslo programą „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“), 2012 – 2014 m.
 3.  „Stabiliųjų H ir O izotopų metodo taikymas pieno produktų kilmės nustatymui“, Tarptautinės Atominės Energijos Agentūros (TATENA) projektas, 2013 – 2018 m.
 4. „Izotopų santykio metodo plėtra pieno ir jo produktų kilmės tyrimuose” (TAP LB-17-020, pagal Lietuvos Mokslų Tarybos Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą). 2017 – 2018 m.
 5. „Pirmųjų žemdirbių mityba Lietuvoje 3200‐2400 m. pr. Kr. Maisto liekanų senovinėje keramikoje biocheminiai tyrimai (APP-16-055, Lietuvos Mokslų Tarybos atviros partnerystės projektas). 2017 – 2018. Projekto vadovas dr. Gytis Piličiauskas.

Stažuotės:

 1. Mokslinė stažuotė Liudviko Maksimiliano Universitete, Miunchenas, Vokietija, 2014 rugsėjo 1 – spalio 31 d. (DAAD stipendija).
 2. Mokslinė stažuotė Stokholmo Universitete, Švedija, 2015 kovo 15 – spalio 31 (Visby stipendija).
 3. Doktorantų vasaros kursai „Stabilieji izotopai miško ekosistemų tyrimuose“, Loraino Universitetas, INRA Nensi-Lorainas, Prancūzija, 2016 balandžio 25-29.

Konferencijos:

 1. Skipitytė R., Trakimas G., Barisevičiūtė R., Garbaras A., Remeikis V. Diet assessment of Common frog (Rana temporaria) early development stages using stable isotope mass spectrometry. Joint European Stable Isotope Users group Meeting Jesium, September 2 – 7, 2012, Leipzig, Germany. Poster.
 2. Skipitytė R., Stančikaitė M., Kisielienė D., Šeirienė V., Šinkūnas P., Kazakauskas V., Katinas V., Mažeika J., Gryguc G., Gaidamavičius A.. The late Weichselian interstadial in the SE Lithuania: A multi-proxy approach. International field symposium. Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, June 25 – 30, 2013, Trakai, Lithuania. Poster.
 3. Skipitytė R., Stančikaitė M. Local and regional oscillations of carbon and oxygen isotopes in terrestrial carbonates. EGU European Geosciences Union General Assembly 2014, 27 April – 2 May, 2014. Vienna, Austria. Poster.
 4. Skipitytė R., Dupras T. L., Whitmore K., Page K., Jankauskas R.. First results of stable isotope analysis in Lithuanian medieval samples. Bioarchaeology Meeting, May 14 – 17, 2014, Riga, Latvia. Oral presentation.
 5. Skipitytė R. Stabilieji izotopai Lietuvos bioarcheologinėje medžiagoje. Jaunųjų mokslininkų konferencija BIOATEITIS: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos 2014 m. gruodžio 9 d., Vilnius, Lietuva. Žodinis pranešimas.
 6. Skipityte R., Jankauskas R., Remeikis V. Stable isotopes in Lithuanian bioarcheological material. EGU European Geosciences Union General Assembly 2015. 12 – 17 April, 2015. Vienna, Austria. Poster.
 7. Skipitytė R., Mašalaitė A., Garbaras A., Mickienė R., Ragažinskienė O., Bakutis B., Šiugždaitė J., Baliukonienė V., Petkevičius S.,  Maruška A.S. and Remeikis V. Stable Isotope Method for Tracing the Poultry Farm Environment. International Scientific Conference „The Vital Nature Sign“, May 14-16, 2015. Kaunas, Lithuania. Poster.
 8. Skipitytė R., Lidén K., Eriksson G., Vasiliauskas E., Daugnora L., Piličiauskienė G., Kozakaitė J., Jankauskas R.. Stable isotope evidence of diet in 19th c. Smeltė IV, Lithuania. The X Nordic Meeting on Stratigraphy & The XI Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology – SMIA XI. October 20 – 23, 2015, University of Helsinki, Finland. Oral presentation.
 9. Skipitytė R., Lidén K., Eriksson G., Daugnora L., Piličiauskienė G., Remeikis V., Jankauskas R .Regional differences in subsistence economy in 16-19th c.c. Lithuania: stable isotope evidence. Meeting of the EAA. 31 August – 4 September, 2016, Vilnius, Lithuania. Oral presentation.
Kontaktai: el. paštas raminta.skipitytė@gamtc.lt , tel. +370 683 55463