Ramunė Stanevičienė

Vardas Pavardė Ramunė Stanevičienė

Mokslo šaka, kryptis Gamtos mokslai, Biologija (N010)

Institutas, laboratorija Gamtos tyrimų centras, Genetikos laboratorija

Vadovas prof., dr. Elena Servienė

Konsultantas (jei yra) -

Doktorantūros laikotarpis 2019 10 01 – 2023 09 30

Disertacijos tema: Biocidinių sistemų reikšmė mikrobiotos komponentų funkcionavimui

Trumpas aprašymas (tikslas, uždaviniai)

Doktorantūros mokslinio darbo tikslas yra įvertinti biocidinių sistemų svarbą mikrobiotos komponentų funkcionavimui. Šio darbo pagrindiniai uždaviniai yra išskirti ir molekuliniais metodais nustatyti gamtinėse ekosistemose paplitusius mikroorganizmus; nustatyti biocidinių sistemų paplitimą mielėse ir ištirti jų savybes; ištirti biocidinių medžiagų poveikį įvairių rūšių eukariotiniams ir prokariotiniams mikroorganizmams ir nustatyti optimalias jų veikimo sąlygas; įvertinti natūralių ir modifikuotų biocidinių medžiagų įtaką mikrobiotos komponentų išgyvenamumui ir populiacijų tvarumui.

Publikacijos:

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose užsienyje:

Mozūraitis R., Aleknavičius D., Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Emamic S.N., Apšegaitė V., Radžiutė S., Blažytė-Čereškienė L., Servienė E., Būda V. 2019. Hippophae rhamnoides berry related Pichia kudriavzevii yeast volatiles modify behaviour of Rhagoletis batava flies. Journal of Advanced Research. doi.org/10.1016/j.jare.2019.08.001.

Novickij V., Zinkevičienė A., Stanevičienė R., Gruškienė R., Servienė E., Vepštaitė-Monstavičė I., Krivorotova T., Lastauskienė E., Sereikaitė J., Girkontaitė I., Novickij J. 2018. Inactivation of Escherichia coli using nanosecond electric fields and nisin nanoparticles: a kinetics study. Frontiers in Microbiology. 9: 1-8.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Konovalovas A., Ežerskytė D., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Serva S., Servienė E. 2018. Saccharomyces paradoxus K66 killer system evidences expanded assortment of helper and satellite viruses. Viruses. 10(10): 564.

Gruškienė R., Krivorotova T., Stanevičienė R., Ratautas D., Servienė E., Sereikaitė J. 2018. Preparation and characterization of iron oxide magnetic nanoparticles functionalized by nisin. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 169: 126-134.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. 2018. Distribution of apple and blackcurrant microbiota in Lithuania and the Czech Republic. Microbiological Research. 206: 1-8.

Novickij V., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Gruškienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J., Servienė E. 2018. Overcoming antimicrobial resistance in bacteria using bioactive magnetic nanoparticles and pulsed electromagnetic fields. Frontiers in Microbiology. 8: 1-8.

Krivorotova T., Stanevičienė R., Lukša J., Servienė E., Sereikaitė J. 2017. Impact of pectin esterification on the antimicrobial activity of nisin-loaded pectin particles. Biotechnology Progress. 33(1): 245-251.

Krivorotova T., Čirkovas A., Mačiulytė S., Stanevičienė R., Budrienė S., Servienė E., Sereikaitė J. 2016. Nisin-loaded pectin nanoparticles for food preservation. Food Hydrocoloids. 54: 49-56.

Krivorotova T., Stanevičienė R., Lukša J., Servienė E., Sereikaitė J. 2016. Preparation and characterization of nisin-loaded pectin-inulin particles as antimicrobials. LWT - Food Science and Technology. 72: 518-524.

Novickij V., Stanevičienė R., Grainys A., Lukša J., Badokas K., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J., Servienė E. 2016. Electroporation-assisted inactivation of Escherichia coli using nisin-loaded pectin nanoparticles. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 38: 98-104.

Melvydas V., Stanevičienė R., Balynaitė A., Vaičiūnienė J., Garjonytė R. 2016. Formation of self-organized periodic patterns around yeasts secreting a precursor of a red pigment. Microbiological Research.193: 87-93.

Gaina V., Švegždienė D., Raklevičienė D., Koryznienė D., Stanevičienė R., Laurinavičius R. 2003. Kinetics of amyloplast movement in cress root statocytes under different gravitational loads. Advances in Space Research. 31(10): 2275-2281.

Tezės leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (WoS) duomenų bazėje:

Servienė E., Novickij V., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Gruškienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J. 2018. High pulsed field activation of magnetic nisin-loaded nanoparticles for antimicrobial efficacy. New Biotechnology. 44: S99.

Gruškienė R., Krivorotova T., Stanevičienė R., Ratautas D., Servienė E., Sereikaitė J. 2017. Preparation and characterization of nisin-loaded magnetic nanoparticles. Journal of Biotechnology. 256: S71.

Servienė E., Lukša J., Vepštaitė I., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž. 2015. Non-Annotated genetic factors associated with cell wall-related processes, important in K2 susceptibility. Yeast. 32: S241.

Sereikaitė J., Krivorotova T., Čirkovas A., Mačiulytė S., Stanevičienė R., Budrienė S., Servienė E. 2015. Preparation and physicochemical characteristics of nisin-loaded pectin nanoparticles. Journal of Biotechnology. 208: S71.

Švegždienė D., Stanevičienė R. 2015. Effects of elevated temperature on gravitropism and growth in roots of invasive Lupinus seedlings. Acta Physiologiae Plantarum. 37: S118.

Raklevičienė D., Švegždienė D., Losinska R., Stanevičienė R. 2012. Responses of Lepidium leaf to sequence of UV-A irradiation and blue lightin hypogravity. Acta Physiologiae Plantarum. 34: S66-S67.

Raklevičienė D., Švegždienė D., Losinska R., Stanevičienė R. 2007. Integrated effects of ultraviolet-B, temperature and carbon dioxide on cress growth. Acta Physiologiae Plantarum. 29: S98.

Projektai:

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus, projektas „Metabolitų vaidmuo tritrofinėje augalo-mikroorganizmo-fitofago ekosąveikoje“, LMT, 2018-2021.

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai“, LMT, 2015-2018.

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai“, LMT, 2014-2015.

Mokslininkų grupių projektas „Gravitacijos reikšmė augalų reakcijoms į ultravioletą-A ir mėlyną šviesą“, LMT, 2011-2012.

Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai“, LMT, 2010-2011.

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai“, VMSF, 2003-2006.

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui”, VMSF, 2003-2006.

Mokslininkų grupių projektas „Regeneracijos kontrolės fiziniais veiksniais tyrimas”, VMSF, 2003.

Mokslininkų grupių projektas „Organogenezės reguliavimo fiziniais veiksniais principai”, VMSF, 2001-2002.

Konferencijos:

Stanevičienė R., Lukša J., Vepštaitė-Monstavičė I., Strazdaitė-Žielienė Ž., Servienė E. Yeasts-commensals in the sea buckthorn ecosystem. 8-asis Europos mikrobiologų kongresas FEMS 2019, Glasgas, Jungtinė Karalystė, 2019 m. liepos 7-11 d. Santraukų knyga: p. 1446.

Lukša J., Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Serva S., Servienė E. High content analysis of microbiota on medicinal properties possessing berries. 8-asis Europos mikrobiologų kongresas FEMS 2019, Glasgas, Jungtinė Karalystė, 2019 m. liepos 7-11 d. Santraukų knyga: p. 1445.

Servienė E., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Strazdaitė-Žielienė Ž., Apšegaitė V., Butkienė R., Aleknavičius D., Blažytė-Čereškienė L., Būda V., Mozūraitis R. Sea buckthorn berry-related yeasts and their volatiles. Latvijos, Lietuvos ir Estijos biochemikų draugijų konferencija FEBS3, Ryga, Latvija, 2019 m. birželio 17-19 d. Santraukų knyga: p. 107.

Babonaitė M., Novickij V., Stanevičienė R., Sereikaitė J., Gruškienė R., Servienė E., Lukša J. Modulation of efficiency of nanostructured nisin. 62-oji tarptautinė fizinių bei gamtos mokslų konferencija Open Readings 2019, Vilnius, Lietuva, 2019 m. kovo 19-22 d. Santraukų knyga: p. 249.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Metataxonomic analysis of berries-associated microorganisms. EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2018 m. spalio 17‐21 d. Santraukų knyga: p. 133.

Aleknavičius D., Apšegaitė V., Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Servienė E., Būda V. Fruit flies Rhagoletis batava perceive odours emitted by yeasts from berries of their host plant. Tarptautinis 34-asis kasmetinis cheminės ekologijos mokslininkų suvažiavimas, Budapeštas, Vengrija, 2018 m. rugpjūčio 12-18 d. Santraukų knyga: p. 45.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Metataxonomic analysis of berries-associated microorganisms. XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 26-29 d. Santraukų knyga: p. 70.

Kisieliūtė M., Stanevičienė R., Gruškienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Servienė E., Sereikaitė J. Antimicrobial peptide from Pediococcus acidilactici JEM-1. XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 26-29 d. Santraukų knyga: p. 25-26.

Novickij V., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Babonaitė M., Gruškienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J., Servienė E. Overcoming antimicrobial resistance in bacteria using bioactive magnetic nanoparticles, high pulsed electric and electromagnetic fields. XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 26-29 d. Santraukų knyga: p. 45.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Žilakauskis A., Naumov D., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Biogeografijos įtaka obuolių ir juodųjų serbentų mikrobiotai. 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos”, Vilnius, Lietuva, 2017 m. gruodžio 7 d. Santraukų knyga: p. 4.

Gruškienė R., Krivorotova T., Stanevičienė R., Ratautas D., Servienė E., Sereikaitė J. Nisin-loaded magnetic nanoparticles. 6-asis Vidurio Europos gyvybės mokslų kongresas Eurobiotech, Krokuva, Lenkija, 2017 m. rugsėjo 11-14 d. Santraukų knyga: p. 166.

Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Lukša J., Strazdaitė-Žielienė Ž., Servienė E. Yeast communities on fruits and berries of Lithuania. 28-oji tarptautinė mielių genetikos ir molekulinės biologijos konferencija, Praha, Čekija, 2017 m. rugpjūčio 27 d. - rugsėjo 1 d. Santraukų knyga: p. 307-308.

Konovalovas A., Aitmanaitė L., Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Servienė E., Serva S. New double-stranded RNA viruses from Saccharomyces sensu stricto. 28-oji tarptautinė mielių genetikos ir molekulinės biologijos konferencija, Praha, Čekija, 2017 m. rugpjūčio 27 d. - rugsėjo 1 d. Santraukų knyga: p. 309-310.

Vepštaitė‐Monstavičė I., Stanevičienė R., Lukša J., Strazdaitė‐Žielienė Ž., Naumovas D., Žilakauskis A., Cimalova S., Servienė E. The impact of biogeography on diversity of yeast and killer viruses. EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2016 m. spalio 19‐23 d. Santraukų knyga: p. 124.

Servienė E., Lukša J., Vepštaitė‐Monstavičė I., Stanevičienė R., Urbonavičius J., Serva S. Importance of external and cellular environment for the functioning of yeast killer toxins. EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2016 m. spalio 19‐23 d. Santraukų knyga: p. 113.

Vepštaitė‐Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Urbonavičius J., Servienė E. Saccharomyces cerevisiae genome database non‐annotated gene products are potential modulators of K2 toxin action. 7‐oji EMBO konferencija, Mannheim, Vokietija, 2016 m. rugsėjo 10‐13 d. Santraukų knyga: p. 204.

Lukša J., Vepštaitė‐Monstavičė I., Stanevičienė R., Strazdaitė‐Žielienė Ž., Žilakauskis A., Konovalovas A., Serva S., Servienė E. Persistence of killer viruses in the natural environment. 7‐oji EMBO konferencija, Mannheim, Vokietija, 2016 m. rugsėjo 10‐13 d. Santraukų knyga: p. 182.

Stanevičienė R., Lukša J., Krivorotova T., Čirkovas A., Servienė E., Sereikaitė J. Antimicrobial activity of nisin-loaded pectin nanoparticles. Tarptautinė aplinkos, pramonės ir taikomosios mikrobiologijos konferencija "BioMicroWorld, Barselona, Ispanija, 2015 m. spalio 28-30 d. Santraukų knyga: p. 319.

Krivorotova T., Čirkovas A., Mačiulytė S., Stanevičienė R., Budrienė S., Servienė E., Sereikaitė J. Nisin-pectin nanoparticles supplemented with inulin for food preservation. Tarptautinė konferencija "Euro Food Chem XVIII, Madridas, Ispanija, 2015 m. spalio 13-16 d. Santraukų knyga: p. 287.

Krivorotova T., Stanevičienė R., Lukša J., Čirkovas A., Mačiulytė S., Budrienė S., Servienė E., Sereikaitė J. Impact of pectin esterification on the antimicrobial activity of nisin-loaded pectin nanoparticles. Baltijos polimerų simpoziumas, Sigulda, Latvija, 2015m. rugsėjo 16-18 d. Santraukų knyga: p. 101.

Stanevičienė R., Lukša J., Žiukelytė R., Losinska-Sičiūnienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Servienė E. Analysis of bacteria sensitivity to encapsulated nisin. 9-oji tarptautinė „The Vital Nature Sign“ konferencija, Kaunas, Lietuva, 2015 m. gegužės 14-16 d. Santraukų knyga: p. 45.

Kolesnik I., Lukša J., Strazdaitė-Žielienė Ž., Stanevičienė R., Melvydas V., Servienė E. The yeasts strains isolated from the berries in Lithuania and Belarus. 9-oji tarptautinė „The Vital Nature Sign“ konferencija, Kaunas, Lietuva, 2015 m. gegužės 14-16 d. Santraukų knyga: p. 29.

Losinska-Sičiūnienė R., Stanevičienė R., Švegždienė D., Raklevičienė D. Phototropic responses of garden cress leaves to ultraviolet-A and blue light in artificial microgravity environment. 9-oji tarptautinė „The Vital Nature Sign“ konferencija, Kaunas, Lietuva, 2015 m. gegužės 14-16 d. Santraukų knyga: p. 32.

Raklevičienė D., Švegždienė D., Losinska R., Stanevičienė R. Gravity-related spatiotemporal movement of cress leaves in ultraviolet-A and blue light. 39-oji COSPAR mokslinė asamblėja, Mysore, Indija, 2012 m. liepos 14-22 d. E-versija.

Losinska R., Raklevičienė D., Švegždienė D., Stanevičienė R., Koryznienė D., Jackevičius R. Light quality effects on the growth and morphological features of garden cress in simulated weightlessness. Tarptautinė mokslinė konferencija "Aktualijos augalų fiziologijoje", Kaunas, Lietuva, 2008 m. birželio 12-13 d. Santraukų knyga: p. 83.

Raklevičienė D., Švegždienė D., Stanevičienė R., Losinska R., Breivė K., Bliznikas Z. Light spectrum effects on cress under altered gravity. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 100-osioms prof. Jono Dagio metinėms, “ Genetiniai ir fiziologiniai augalų augimo ir produktyvumo pagrindai“, Vilnius, Lietuva, 2006 m. lapkričio 14-17 d. Santraukų knyga: p. 12-13.

Gaina V., Švegždienė D., Raklevičienė D., Koryznienė D., Stanevičienė R., Laurinavičius R. Amyloplast movement kinetics in cress root statocytes under different gravitational loads. "Word Space" kongresas, Houston, JAV, 2002 m. spalio 10-19 d. Santraukų knyga: p. 303.

Kontaktai: ramune.staneviciene@gamtc.lt, +370 5 2729082