Reda Nalivaikienė

 

Mokslo šaka, kryptis: Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Gamtos tyrimų centras, Genotoksikologijos laboratorija

Vadovas: Dr. Laura Butrimavičienė

Konsultantas: Dr. Virginija Kalcienė

Doktorantūros laikotarpis: 2019-01-02 – 2022-12-31

Disertacijos tema: Biocheminių bei citogenetinių biožymenų atsakas vandens organizmuose po poveikio pavieniais stresoriais ar jų kompleksu

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Tikslas – toksinio poveikio vandens organizmuose nustatymas po poveikio pavieniais stresoriais arba jų kompleksu, taikant biocheminius, citogenetinius bei hematologinius biožymenis.

Uždaviniai:

  • Nustatyti biocheminius, citogenetinius bei hematologinius rodiklius organizmuose po poveikio stresoriumi;
  • Įvertinti taikytų biožymenų dažnius tiriamuose/skirtinguose audiniuose;
  • Taikomų biožymenų atsakų palyginimas skirtinguose tiriamuose organizmuose;
  • Išnagrinėti taikytų biožymenų sąsajas atsižvelgiant į naudotą stresorių ar jų kompleksą.

 

Publikacijos

Projektai

Stažuotės

Konferencijos

Eglinskaitė R., Kalcienė V., Valskys V. Toxicity assessment of Gineitiškės lake inflow and outflow using luminescent bacteria Aliivibrio fischeri. 13th international conference of Life Sciences. „The COINS 2018“. 28 February – 2 March. 2018. Life Sciences Center, Vilnius University, Vilnius. p. 114 – 115

Kontaktai: el.paštas redaeglinskaite@gmail.com, tel.: +37063920890