Renata Butrimienė

 

Mokslo šaka, kryptis Gamtos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros kryptis (N 012)

Institutas, laboratorija Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. N. Kazlauskienė

Konsultantas (jei yra):

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema:

Žuvys kaip mitybinės ontogenezės modelis tiriant nanodalelių pernašą vandens mitybinėmis grandimis klimato kaitos kontekste

Trumpas aprašymas:

Tikslai:

Naudojant žuvis kaip mitybinės ontogenezės modelį kompleksiškai ištirti nanodalelių (ND) poveikį žuvims skirtingais gyvenimo ciklo etapais, ND pernašą per vandens mitybinę grandinę ir išaiškinti ND lemtį vandenyje, dugno nuosėdose ir organizmuose priklausomai nuo aplinkos veiksnių.

Uždaviniai

  1. Įvertinti ND, patenkančių į organizmą su maistu, poveikį žuvų virškinimo sistemai (žarnyno mikrobiotai) skirtingais gyvenimo ciklo etapais, priklausomai nuo aplinkos veiksnių.
  2. Nustatyti ND pernašos mitybinėmis grandimis (dumbliai-dafnijos-lervos/mailius) ypatumus.
  3. Išaiškinti ND elgseną ir lemtį vandenyje, dugno nuosėdose ir organizmuose priklausomai nuo aplinkos veiksnių.
  4. Sukurti empirinį žuvų mitybinės ontogenezės modelį, aiškinantį ND pernašą per vandens organizmų mitybinę grandinę.
  5. Sukurti praktinę strategiją ND grupavimui ir reglamentavimui.

Publikacijos

Žurnaluose esančiuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje:

  1. Effects of QDs on the fish intestinal microbiota. (rankraštis bus įteiktas 2020 m.).
  2. Physico-chemical properties (size, stability, aggregation) of NPs depending on environmental factors (temperature and pH) and time. (rankraštis bus įteiktas 2021 m.).
  3. NPs accumulation, behavior and fate in fish depending on environmental factors, physico-chemical properties of NPs, taking into account the fact that NPs enter the fish body just through the food. (rankraštis bus įteiktas 2022 m.).
  4. Comparison of short-term and long-term impact of nanoparticles on aquatic organisms of different trophic and ontogenetic levels. (rankraštis bus įteiktas 2022 m.).

Projektai

Stažuotės

Konferencijos

Respublikinė Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ (2020-2023).

Jaunųjų mokslininkų konferencijos (2020-2023).

Tarptautinės mokslinės konferencijos ekotoksikologine tematika (2020-2023).

Kontaktai: el.paštas, telefonas: renata.butrimiene@gmail.com, tel. +370 62581041