Rūta Jurevičiūtė

Mokslo šaka, kryptis: Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Botanikos institutas, Ekonominės botanikos laboratorija

Vadovas: dr. Kristina Ložienė

Konsultantas (jei yra): nėra

Doktorantūros laikotarpis: 2020-10-01 - 2024-09-30

Disertacijos tema:  Thymus pulegioides lapo anatominių markerių, susijusių su eterinio aliejaus sudėtimi, paieška ir aplinkos faktorių įtaka jų parametrams

Trumpas aprašymas:

Tikslas: rasti lapo anatominius markerius, siekiant palengvinti ir pagreitinti T. pulegioides atranką pagal eterinių aliejų sudėtį.

Uždaviniai:

1) nustatyti lapo anatominių struktūrų (eterinio aliejaus liaukučių, jas supančių lydimųjų epidermio ląstelių, žiotelių) parametrų ir eterinių aliejų sudėties (kiekybinės, kokybinės) sąsajas T. pulegioides augaluose;

2) įvertinti galimą aplinkos faktorių įtaką T. pulegioides lapo anatominių struktūrų parametrams;

3) įvertinti T. pulegioides lapo anatominių struktūrų parametrų ir eterinio aliejaus sudėties kaitą laiko gradiente augalo vegetacinio periodo metu.

Publikacijos:

1. JUREVIČIŪTĖ R., LOŽIENĖ K., BRUNO M., MAGGIO A., ROSSELLI S. (2019): Composition of essential oil of lemon thyme (Thymus ´ citriodorus) at different hydrodistillation times. Natural Product Research, 33, 80–88. DOI:10.1080/14786419.2018.1434642  (JCR/2018 IF=1.999; Q2 Chemistry, applied/ Q3 Chemistry, Medicinal);

2. LABOKAS J., LOŽIENĖ K., JUREVIČIŪTĖ R. (2017): Preconditions for industrial use of foliage as felling by-product of Scots pine for essential oil production. Industrial Crops and Products, 109, 542–547. DOI:10.1016/j.indcrop.2017.09.011 (JCR/2017 IF=3.849; Q1 Agronomy, Q1 Agricultural Engineering).

Projektas: Lietuvos mokslo tarybos projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ 2014 m.

Stažuotės ir kvalifikacijos kėlimas:

1. Erasmus+ praktika Palermo universiteto Biologijos, chemijos ir farmacijos mokslų ir technologijų katedroje 2016 m.;

2. Erasmus+ praktika Palermo universiteto Biologijos, chemijos ir farmacijos mokslų ir technologijų katedroje 2017-2018 m.;

3.Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedroje 2018 m.;

4.   180 pamokų, A2 vokiečių kalbos kurso baigimo pažymėjimas, ipcenter.at 2019 m.

Konferencija: LOŽIENĖ K., JUREVIČIŪTĖ R., BRUNO M., MAGGIO A., ROSSELLI S. Effect of distillation time on composition of essential oil of lemon thyme (Thymus x citriodorus). 48th International Symposium on Essential Oils, 10-13 September 2017, Pécs, Hungary.

Kontaktai:

El.paštas, telefonas: ruta.jureviciute@gamtc.lt, +370 678 46537