Salomėja Vanagienė

 

Mokslo šaka, kryptis - Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorijų - Kvartero tyrimų laboratorija

Vadovė – dr. Vaida Šeirienė

Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2019-09-30

Disertacijos tema: Poledynmečio paleobaseinų raida bei paleoaplinkos pokyčiai ežerinių nuosėdų titnagdumblių analizės duomenimis.

Organizacijos:

 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų pirmininkė (ljms.lt),
 • Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narė (lms.lt),
 •  EURODOC projektų koordinatorė (eurodoc.net)

Trumpas aprašymas: tikslai

uždaviniai

Publikacijos

 1. Lukaite S. Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija. Geografija ir edukacija Nr. 4. 2016, Vilnius 
 2. „Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinių darbų“ leidinio Nr. 1 (2016) ir Nr. 2 (2018)  sudarytoja.

Dalyvauta projektuose:

 1. 2011 m. balandį IP kursuose Kanarų salose (IP Canaries);
 2. 2011 m. kovo IP Course Viena;
 3. 2016-2019 m. organizatorė LJMS mokslo populiarinimo renginiuose: Geriausių magistro baigiamųjų darbų ir geriausios disertacijos konkursuose.

Rengti ir laimėti projektai:

 1. 2015 m. II pusmetį įgyvendintas projektas „Praktinis studentų verslumo ugdymas Lietuvos edukologijos universitete: esamos situacijos analizė ir rekomendacijos“, kuris buvo remiamas LR ŠMM jaunimo iniciatyvų.
 2. 2017 m. laimėtas finansavimas pagal Lietuvos mokslo tarybos kvietimą „Parama akademinėms asociacijoms“, kuris skirtas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veikloms vykdyti.
 3. 2017 m. laimėtas ir pradedamas įgyvendinti projektas nuo 2018-02-01: ESA AO 8582 - PROMOTION OF SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGIES FOR THE YOUTH. Įgyvendinamos veiklos reportažų kūrimo ir susitikimų mokyklose koordinavimas.
 4. 2018 m. vasaris – 2019 m. birželis koordinuotas Europos sąjungos projektą „Periodinių mokslo leidinių leidybos ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). Mokslo žurnalai: „Istorija“ ir „Žmogus ir žodis“.
 5. 2018 m. laimėtas finansavimas pagal Lietuvos mokslo tarybos kvietimą „Parama akademinėms asociacijoms“, kuris skirtas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veikloms vykdyti. 
 6. 2019 m. laimėtas finansavimas pagal Lietuvos mokslo tarybos kvietimą „Parama akademinėms asociacijoms“, kuris skirtas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veikloms vykdyti. 

Stažuotės/mokymai

 1. 2012 m. gegužės 19 d. 12 ak. val. mokymuose „Studijų dienos Lietuvoje, kurį organizavo Švietimo mainų paramos fondas ir ESN Lietuva.
 2. 2012 m. dalyvauta HINT Baltic organizuotoje konferencijoje apie GIS naujoves;
 3. 2013 m. kovo 28 d. sėkmingai išklausyti kursai klientų aptarnavimo srityje.
 4. 2015-04-15 išklausytas 9 ak. val. kursas „Naratyvinio tyrinėjimo galia mokytojų įgalinimui: idėjos, praktika, istorija“, kurį vedė Nacionalinio Taivano universiteto mokslininkai.
 5. 2016 m. liepos 18-27 d. dalyvauta tarptautinėje vasaros mokykloje Azerbaidžane: Multiculturalism as way of life in Azerbaijan: ethnic and religious values..
 6. 2016 m. rugpjūčio 23-31 d. dalyvauta tarptautinėje jaunimo stovykloje: Tarpkultūriniai dialogai ir stereotipai, kuris vyko Azerbaidžane.
 7. 2017 m. vasario 12 - 20 d. dalyvauta tarptautinėje žiemos mokykloje Azerbaidžane: Multiculturalism as way of life in Azerbaijan: what does islamic solidarity give us?
 8. 2017 m. birželio 19-23 d. dalyvauta Staff week – International Credit Mobility, kurį organizavo Universidade NOVA de Lisboa (UNL), Portugalija.
 9. 2017 m. liepos 23 - 30 d. dalyvauta tarptautinėje vasaros mokykloje Azerbaidžane „Intercultural dialogue in the context of religious and cultural diversity“.

Konferencijos

 1. 2010 ir 2013 m. dalyvauta LEU GMTF mokslų konferencijoje ir pateikti moksliniai darbų straipsniai;
 2. 2014 m. ir 2015 m. gruodžio 10 d., ir 2016-12-15 organizuota Studentų mokslinių darbų konferencija.
 3. 2014-11-21 Geografijos ir turizmo, Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikos katedros ir Geografijos edukacinių tyrimų centras organizuotoje III-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“ skaitytas pranešimas „Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija“. Taip pat šis pranešimas skaitytas 2015 m. 4-oje nacionalinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“.
 4. 2015 m. IV-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“skaitytas pranešimas „Inovatyvus STEM karjeros centro modelis mokykloje: europinis iššūkis“.
 5. 2017 m. gegužės 10-11 d. dalyvauta konferencijoje „Youth – multiculturalism“ Augsburgas, Vokietija.
 6. 2017 m. gegužės 21 d. dalyvauta seminare-konferencijoje „Smith of idea“ Latvijoje.
 7. 2018 m. rugpjūčio 24-26 d. organizuota ir dalyvauta tarptautiniame seminare-konferencijoje „Smith of idea“. Šis renginys skirtas paskatinti bendradarbiavimą tarp jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų. Renginyje dalyvavo virš 20 jaunųjų mokslininkų iš Lietuvos ir Latvijos.
 8. 2019 balandžio 1-2 d. dalyvauta EURODOC konferencijoje "Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potenial" http://eurodoc.net/conference-agm-2019

Kontaktai: el.paštas salomeja.vanagiene@gamtc.lt, telefonas 862360283