Simonas Račkauskas

 

Vardas Pavardė: Simonas Račkauskas

Mokslo šaka, kryptis: Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra (03 B)

Institutas, laboratorija: Gamtos tyrimų centras, Žuvų ekologijos laboratorija

Vadovas:  dr. Saulius Stakėnas

Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2022-09-30

Disertacijos tema: „Dirbtinio žuvų veisimo efektyvumo tyrimai – ekonominis, ekologinis ir gamtosauginis įvertinimas Baltijos ekoregione“

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.):

Tikslas – įvertinti dirbtinio žuvų veisimo efektyvumą ekonominiu, ekologiniu ir gamtosauginiu aspektu Baltijos ekoregione

Uždaviniai:

  • Nustatyti lašišinių žuvų dirbtinio veisimo gamtosauginį, ekonominį ir ekologinį efektyvumą;
  • Įvertinti plėšrių žuvų dirbtinio veisimo gamtosauginį, ekonominį ir ekologinį efektyvumą;
  • Lauko sąlygomis atlikti  invazinių žuvų kontrolės (biomanipuliacijos) galimybių studiją panaudojant plėšrių žuvų dirbtinį veisimą;
  • Vandens ekologinės būklės gerinimo (biomanipuliacijos) galimybių studija panaudojant plėšrių žuvų dirbtinį veisimą;
  • Realiomis sąlygomis nustatyti vandens ekologinės būklės gerinimo (biomanipuliacijos) galimybes panaudojant augalėdžių ir/arba filtruojančių žuvų dirbtinį veisimą;
  • Įvertinti Europinio ungurio dirbtinio veisimo efektyvumą.

Publikacijos

 

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos

 

Kontaktai: el.paštas, telefonas: simonas.rackauskas@gmail.com +37061869356