Tautvydas Žalnierius

 

Mokslo šaka, kryptis Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra (N012)

Institutas, laboratorija GTC Botanikos institutas, Augalų fiziologijos laboratorija

Vadovas: dr. Sigita Jurkonienė

Konsultantas: prof. habil. dr. Vincas Būda

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Sosnovskio barščio sėklų formavimosi valdymas fiziologiškai aktyviomis medžiagomis

Trumpas aprašymas:

tikslas: įvertinti Sosnovskio barščio reprodukcinės sistemos valdymo fiziologiškai aktyviais junginiais galimybes.

uždaviniai:

  1. Ištirti Sosnovskio barščio sėklų ir jose esančių gemalų augimo ir vystymosi ypatumus bei atlikti fiziologiškai aktyvių medžiagų poveikio embriogenezei įvertinimą.
  2. Atlikti fiziologiškai aktyvių junginių poveikio Sosnovskio barščio reprodukcinei sistemai tyrimus natūraliomis sąlygomis in vivo, įvertinant endogeninių fitohormonų kiekius besiformuojančiuose vaisiuose.

Publikacijos

  1. Koryznienė D., Jurkonienė S., Žalnierius T., Gavelienė V., Jankovska-Bortkevič E., Bareikienė N., Būda V. 2019. Heracleum sosnowskyi seed development under the effect of exogenous application of GA3. – PeerJ: 7:e6906. http://doi.org/10.7717/peerj.6906. IF= 2,35 (Q1).
  2. Jurkonienė S., Žalnierius T., Gavelienė V., Švegždienė D., Šiliauskas L., Skridlaitė G. 2016. Morphological and anatomical comparison of mericarps of different type of Heracleum sosnowskyi umbels. – Botanica Lithuanica; 22 (2): 161–168. http://doi.org/10.1515/botlit-2016-0017.

Projektai

-

Stažuotės:

2018.08 – 2018.12 Helsinkio universitetas (Suomija). Mainų studijos pagal ERASMUS+ magistrantūros studijų programoje: Augalų biologija

2019.07 – 2019.09 Helsinkio universitetas (Suomija). Stažuotė pagal ERASMUS+ Augalų sensorių ir ekofiziologijos tyrimų grupėje. Vadovas: dr. P. Aphalo

 

Konferencijos

  1. Žalnierius T., Koryznienė D., Jurkonienė S. Heracleum sosnowskyi Manden. dry-fruit development under exogenous GA3 and TIBA application. Tarptautinė mokslinė konferencija. „Open Readings 2019“, 19-22 d. kovas, 2019 m. – Vilnius (Lietuva). Abstract book, p. 75. Žodinis pranešimas.
  2. Žalnierius T., Koryznienė D., Jurkonienė S. Impact of exogenous GA3 and TIBA treatment on Heracleum sosnowskyi seed vigour. Tarptautinė konferencija. „The Coins 2019“, 26-28 d. vasaris, 2019 m. – Vilnius (Lietuva). Abstract book, p. 107–108. Stendinis pranešimas.
  3. Koryznienė D., Jurkonienė S., Žalnierius T., Gavelienė V., Jankauskienė J., Jankovska-Bortkevič E., Bareikienė N. Effect of GA3 Treatment on The Development of Heracleum sosnowskyi Manden. seeds. Tarptautinė mokslinė konferencija. „Kliment‘s days“, 8-9 d. rugsėjis, 2018 m. – Sofija (Bulgarija). Abstract book, p. 117. Stendinis pranešimas.
  4. Žalnierius T., Jurkonienė S. Sosnovskio barščio skirtingų tipų žiedynų merikarpių morfologinės ir anatominės sandaros palyginamoji analizė. LEU studentų mokslinės draugijos konferencija. 29 d. balandis, 2016 m. – Vilnius (Lietuva). Žodinis pranešimas.

Kontaktai: el.paštas, telefonas tautvydas.zalnierius@gamtc.lt, +370 5 2729047