Tomas Aidukas

 

 

Mokslo šaka, kryptis geologija

Institutas, laboratorija kvartero tyrimų laboratorija

Vadovas: prof. dr. Petras Šinkūnas

Konsultantas (jei yra): prof. dr. Albertas Bitinas

Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Preliminari  disertacijos tema:

Erdvinė litofacijų kaita kaip fliuvioglacialinės sedimentacijos sąlygų atspindys

Publikacijos

  1. Šinkūnė, E., Aidukas, T. and Šinkūnas, P. 2018. Sedimentation conditions of Tauragnai glaciofliuval deposit. Abstract. ISNN ISBN 978-5-904704-69-8.

  2. Aidukas, T. 2016. Lietuvos Kuršių marių regiono plėtros geografinės problemos ir perspektyvos. ISBN 978-9955-18-911-4, Klaipėda, 123-129.

  3. Aidukas, T. 2015.  Socialinio turizmo veiklų geografija Lietuvos regioniniuose parkuose. ISBN 978-9955-893-16-5, Klaipėda, 182-192

 

 

Konferencijos

  1. Aidukas, T. 2016. Studentų mokslinė konferencija – Regionų gerovės bei darnos socialiniai veiksniai pasaulinių iššūkių konstekte.  Klaipėdos universitetas, socialinių mokslų fakultetas.
Kontaktai: taidukas@gmail.com, +37062560273