Viktoras Karaliūnas

 

Vardas, pavardė Viktoras Karaliūnas

Mokslo šaka, kryptis: Gamtos mokslai, Fizinės geografijos

Institutas, laboratorija: Gamtos tyrimų centras, 
Geoaplinkos tyrimų laboratorija

Vadovas: Dr. Darius Jarmalavičius

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Gožos zonos, paplūdimio ir kopagūbrio
sąveika natūraliame ir žmogaus paveiktame krante

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Darbo tikslas, nustatyti, kaip keičiantis išoriniams veiksniams sukuriami grįžtamieji ryšiai tarp gožos zonos, paplūdimio ir kopagūbrio palaikantys kranto sistemos stabilumą.

Darbo uždaviniai:

  1. 1. Nustatyti smėlio apykaitos tarp sėklių zonos, paplūdimio ir kopagūbrio dėsningumus skirtingose laiko skalėse.
  2. 2. Įvertinti žmogaus veiklos poveikį smėlio apykaitai tarp jūros ir kranto.
  3. 3. Nustatyti kokie dėl pakitusių sąlygų sukuriami mechanizmai palaikantys kranto sistemos stabilumą.

Publikacijos:  Karaliūnas, V.; Jarmalavičius D.  2018. Lietuvos Baltijos jūros kranto morfologijos kaita ir stabilumas Klaipėdos uosto įtakos zonoje. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Aplinkos apsaugos inžinerija http://jmk.aainz.vgtu.lt

Projektai

Stažuotės

Europos komisijos organizuojamas ES Žemės stebėjimo iš kosmoso programos „Copernicus“ informacinis renginys „Copernicus and Aerial Platforms“ Briuselyje, Belgija. 2018.09.13

Konferencijos

  1. 61st International Conference for Students of Physics and Natural Sciences, Open Readings 2018  March 20-23, 2018 Vilnius, Lithuania;
  2. 21-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinierija. VGTU, Vilnius 2018 m. kovo 20 d.;
  3. Cartocon konferencija. Vilnius 2018 m. lapkričio 30 d.

Kontaktai: el.paštas, telefonas: viktoras.karaliunas@gamtc.lt +370 698 20105