Viktorija Dobrynina

Mokslo šaka, kryptis: Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Gamtos tyrimų centras, Entomologijos laboratorija

Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis

Konsultantas:

Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 – 2024-12-20

Disertacijos tema: „Ekologijos požiūriu specializuotų, augalų audinius minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Lepidoptera: Nepticuloidea, Nepticulidae) taksonominė inventorizacija ir papildytos šeimos ekologinės ir morfologinės charakteristikos“

Trumpas aprašas:

Augalų audinius minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Lepidoptera: Nepticuloidea, Nepticulidae) taksonominės inventorizacijos apžvalga, morfologinė ir ekologinė šeimos analizė, naujų duomenų apibendrinimas bei naujų tendencijų išaiškinimas. 

Uždaviniai:

1) remiantis iki šiol publikuotais duomenimis atlikti Nepticulidae taksonominės inventorizacijos analizę; 2) ištyrus naują Nepticulidae medžiagą, atlikus morfometrinius matavimus ir sudarius išsamią duomenų bazę bei atlikus šių duomenų analizę, papildyti šeimos charakteristiką naujais duomenimis apie įvairias Nepticulidae morfologines ypatybes (adaptacijas); 3) išaiškinus naujus mitybinius augalus bei remiantis anksčiau publikuotais duomenimis atlikti ekologijos pažiūriu specializuotų, augalų audinius minuojančių mažųjų gaubtagalvių trofinių ryšių analizę; 4) susieti morfometrinius duomenis su Nepticulidae filogenetiniais taksonais ir jų mitybiniais ryšiais.

Publikacijos:

Navickaitė, A., Diškus, A., Stonis, J. R., Dobrynina, V. 2011. Taxonomic catalogue of the world Nepticuloidea and Tischerioidea (Lepidoptera) described by members of the Biosystematics Research Group (Lithuania) up to 2009. Acta Zoologica Lituanica, 21 (2): 113–132. 

Projektai

Stažuotės

2012-09-19–20 „Thermo Fisher Scientific“, mokslo dienos 2012; 2014 m. Mokymai „Bendravimo su laboratorija gerinimas įstaigose“; 2015-02-28. Mokymai standarto LST EN ISO 15189:2012 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)“ samprata ir taikymas; 2019-03-18-23, Kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, tema „Hematologijos ir klinikinės citologijos laboratorinių tyrimų interpretacija“.

(Dvi stažuotės užsienyje numatytos 2022 ir 2023 m.).

Konferencijos

2010-05-06, VPU, GMF mokslinė konferencija „Gyvūnų ir žmogaus tyrimų aktualijos“, pranešimas „Pelkinio perlinuko (Boloria eunomia) populiacijos būklė Pavilnių regioniniame parke“.

2011-05-05, VPU, GMF mokslinė konferencija, pranešimas „Mažųjų gaubtagalvių (Lepidoptera, Nepticulidae) taksonominė apžvalga, remiantis nauja, iki šiol neidentifikuota kolekcine medžiaga iš Centrinės Azijos“.

(Pranešimų skaitymas 2–3 konferencijose yra numatytas 2022, 2023 ir 2024 m.)
Kontaktai: el.paštas, telefonas viktorija.dobrynina@gmail.com, +37060530132