Vitalijus Stirkė

 

Vardas Pavardė Vitalijus Stirkė

Mokslo šaka, kryptis: ekologijos ir aplinkotyros

Institutas, laboratorija: Gamtos tyrimų centras, Žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas: doc. dr. Linas Balčiauskas

Konsultantas (jei yra):

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Smulkiųjų žinduolių ekologijos ypatumai komerciniuose soduose ir uogynuose

Trumpas aprašymas: tikslai

Ištirti smulkiųjų žinduolių bendrijų struktūrą, rūšinę įvairovę ir gausumą bei ekologijos ypatumus komerciniuose soduose ir uogynų plantacijose Lietuvoje.

Uždaviniai

  1. Įvertinti buveinių įtaką smulkiųjų žinduolių rūšinei įvairovei ir gausumui komerciniuose soduose ir uogynuose.
  2.  Įvertinti žemės ūkio veiklos intensyvumo įtaką smulkiųjų žinduolių bendrijoms.
  3.  Įvertinti smulkiųjų žinduolių migracijų į sodus ir uogynus iš gretimų natūralių buveinių tikimybę.
  4.  Ištirti smulkiųjų žinduolių mitybos ypatumus (anglies (13C/12C) ir azoto (15N/14N) stabiliųjų izotopų santykio analizė).
  5.  Ištirti cheminių elementų kaupimąsi smulkiųjų žinduolių audiniuose (naudojant masių spektrografą).
  6.  Ištirti galimą užsikrėtimą patogenais.

Publikacijos

Balčiauskas, L., Balčiauskienė, L., & Stirkė, V. (2019). Mow the Grass at the Mouse’s Peril: Diversity of Small Mammals in Commercial Fruit Farms. Animals, 9(6), 334.

Stirkė, V. (2019). Red Squirrel (Sciurus vulgaris) drey ecology in city parks. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 65(1).

Alejūnas, P., Stirkė, V. (2010). Small mammals in northern Lithuania: species diversity and abundance. Ekologija, 56(3-4), 110-115.

Baltrūnaitė, L., Balčiauskas, L., Matulaitis, R., & Stirkė, V. (2009). Otter distribution in Lithuania in 2008 and changes in the last decade. Estonian Journal of Ecology, 58(2).

Projektai

Paprastojo pelėno (Microtus arvalis) paplitimo versliniuose soduose ir uogynuose nustatymas, dėl  augalų apsaugos produktų registravimo, 2018–2019 m., užsakovas – LR Žemės ūkio ministerija (vykdytojas).

Stažuotės

Konferencijos

Balčiauskas, L., Balčiauskienė, L., Skipitytė, R., Stirkė, V. 2019. Foraging strategies of small mammals from commercial orchards as indicated by isotopic signatures. “Current Environmental Issues 2019”. Bialystok, 24–26 September 2019.

Balčiauskas, L., Balčiauskienė, L., Stirkė, V. 2019. Diversity of small mammals in commercial gardens and berry fields of Lithuania. 10th International Conference on Biodiversity Research, Book of Abstracts, Daugavpils, 24.-26.04.2019. P. 56.

5th International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region" 22-24.04.2009., Small mammal communities in the Northern Lithuania., Daugavpils University.

Kontaktai: el.paštas, telefonas: vitalijus.stirke@gamtc.lt   vstirke@gmail.com 8 671 86442