Vytautas Minkevičius

Vardas Pavardė  Vytautas Minkevičius

Mokslo šaka, kryptis  Gamtos mokslai, Geologija (N005)

Institutas, laboratorija  Geologijos ir geografijos institutas, Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

Vadovas: doc. dr. Jonas Satkūnas

Konsultantas : dr. Julius Taminskas

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Aplinkos veiksnių įtaka sulfatinio karsto vyksmuisi ir jo pokyčiams dėl klimato kaitos ir intensyvėjančio antropogeninio poveikio

Trumpas aprašymas:

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono karstologiniai (gręžinių analizė, tiesioginiai, geofiziniai ir distanciniai tyrimai, traseriai ir kt.) tyrimai;

Karstinių įgriuvų ir kitų reiškinių tipizavimas, parametrizavimas, volumetrija, ištirpintos erdvės ir matomos įgriuvos erdvės  santykio nustatymas;

Karstinių tuštumų (pagal gręžinių, geofizinių tyrimų duomenis)  parametrizavimas, volumetrija;

Karstinių įgriuvų formavimosi faktoriai, modelis, ribinės reikšmės;

Karsto raida kintačio klimato sąlygomis;

Antropogeniniai faktoriai sąlygojantys karsto vyksmą;

Rekomendacijos darniai žemėnaudai karstiniame rajone.

 

Publikacijos

Projektai

Stažuotės

Konferencijos

Kontaktai: el.paštas, telefonas vytautas.minkevicius@gamtc.lt, +37068560714