Žygimantas Obelevičius

 

Mokslo šaka, kryptis: Ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: Gamtos tyrimų centras, Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija

Vadovas: doc. dr. Eduardas Budrys

Konsultantas (jei yra): nėra

Doktorantūros laikotarpis: 2017-12-21 – 2022-12-20

Disertacijos tema: Kultivuojamais gluosniais mintantys lapgraužiai (Coleoptera: Chrysomelidae) ir jų mitybiniai tinklai Lietuvoje

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Darbo tikslas: ištirti trumpos rotacijos plantacijose kultivuojamų gluosnių pagrindinių fitofagų – lapgraužių (Chrysomelidae) įvairovę, poveikį mitybiniams augalams ir jų gamtinių priešų įvairovę, sumodeliuoti šios tritrofinės sistemos elementų tarpusavio sąveikų tinklą.

Publikacijos

Zaberga J., Legzdina L., Otfinowski W., Obelevičius Ž., 2014. First faunistic data of the Nepticulidae fauna (Lepidoptera) of northwestern Lithuania. In: Stonis J.R., Hill S.R., Diškus A., Auškalnis T. (eds.). Selected abstracts and papers of the First Baltic International Conference on Field Entomology and Faunistic. Edukologija Publishers: 92-95.

Obelevičius Ž., 2015. Rare species of beetles (Coleoptera) found in Žaliosios pievų botanical-zoological preserve. New and Rare for Lithuania Insect Species, 27: 39–46.

Obelevičius Ž., 2016. Interesting findings of beetle (Coleoptera) species in Lithuania in 2012–2016. New and Rare for Lithuania Insect Species, 28: 32–37.

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos

Ž. Obelevičius. Žygių (Coleoptera: Carabidae) bendrijos natūralių ir kanalizuotų upelių krantuose. XI-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga“. Lietuva, Vilnius, 2017.

Kontaktai: el.paštas, telefonas  z.obelevicius@gmail.com, +37066219505