Podoktorantūros stažuotės iki 2010 m.

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas:

  • Vadovas: dr. Gediminas Vaitkus. Stažuotoja: dr. Rasa Šimanauskienė (sutarties terminas 2007-2008)

Tema: "Aukštapelkių buveinių fragmentacijos analizė taikant distancinių tyrimų metodus"

  • Vadovas: prof. habil. dr. Vincas Būda. Stažuotojas: dr. Arūnas Rutkauskas (sutarties terminas 2007-2008)

Tema: "Kumelių feromonų dinamikos tyrimai estrus ciklo nustatymui"

  • Vadovas: dr. Vytautas Kesminas. Stažuotoja: dr. Jadvyga Olechnovičienė (sutarties terminas 2007-2008)

Tema: "Hidrobiologinių (žuvininkystės ir žuvivaisos) tyrimų Lietuvoje mokslo raida ir analizė"

  • Vadovas: prof. habil. dr. Aniolas Sruoga. Stažuotoja: dr. Vaida Tubelytė-Kirdienė (sutarties terminas 2007-2009)

Tema: "Vandens ir vištinių paukščių genetinės įvairovės vertinimas panaudojant DNR žymenis, vištinių paukščių genų, dalyvaujančių angliavandenių apykaitoje tyrimas bei koreliacinių ryšių nustatymas tarp genetinio polimorfizmo ir vištinių paukščių fiziologinių ir adaptacinių savybių"

  • Vadovas: habil. dr. Gediminas Valkiūnas. Stažuotoja: dr. Asta Križanauskienė (sutarties terminas 2009-2011)

Tema: "Paukščių maliarinių parazitų ir kitų hemosporidijų (Sporozoa, Haemosporida) specifiškumo tyrimai" (

  • Vadovas: habil. dr. Vytautas Kontrimavičius. Stažuotojas: dr. Arseny Makarikov (sutarties terminas 2009-2011)

Tema: "Europos smulkiųjų graužikų (Rodentia) Hymenolepididae šeimos cestodų morfologija, sistematika ir biogeografija. Baltijos regiono hymenolepididų faunistinio komplekso formavimas"

  • Vadovas: prof. habil. dr. Aniolas Sruoga. Stažuotoja: dr. Marija Starodubaitė (sutarties terminas 2009-2011)

Tema: "Molekulinis-genetinis, fenetinis ir morfometrinis kintamumas Talpa gentyje bei taksonominių kriterijų nustatymas"

  

Geologijos ir geografijos institutas:

  • Vadovė: dr. Gražina Skridlaitė. Stažuotojas: dr. S. Radzevičius (sutarties terminas 2009-2011)

Tema: "Proterozojaus, Paleozojaus ir Mezozojaus geologinių procesų rekonstrukcija"

  • Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mažeika. Stažuotoja: dr. V. Vaitkevičienė (sutarties terminas 2009-2012).

Tema: "Hidrogeologinių faktorių įtaka radionuklidų tirpumui ir adsorbcijai radioaktyviųjų atliekų kapinyno aplinkoje"

  • Vadovė: dr. Miglė Stančikaitė. Stažuotoja: dr. Rasa Binkienė (sutarties terminas 2009-2011).

Tema: "Trumpalaikių paleoekosistemos pokyčių dinamika poledynmetyje: tendencijos ir raidos prognozė"