Dokumentai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai:

Doktorantūros reglamentai:

Kiti dokumentai:

Gamtos tyrimų centro Direktoriaus įsakymai: