Mikologijos laboratorija

Vadovė dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ

Tyrimų kryptis – papėdgrybių, aukšliagrybių, plikagrybšių ir gaubtagrybšių taksonomijos, įvairovės, paplitimo, ekologijos, biologijos ir biochemijos tyrimai. Laboratorija rengia nuo 1991 m. leidžiamą daugiatomį leidinį „Lietuvos grybai“, kaupia ir prižiūri didžiausią Lietuvoje grybų kolekciją: kerpių ir su jomis susijusių grybų – 10000 pavyzdžių, miksomicetų – 4500 pavyzdžių, mikromicetų (kūlinių, peronosporiečių, rūdinių, plikagrybšių, gaubtagrybšių, aukšliagrybių) – 12000 pavyzdžių; makromicetų (papėdgrybių ir aukšliagrybių) – 25000 pavyzdžių.

1992–2012 m. laboratorijos darbuotojai aprašė 23 naujus mokslui grybų taksonus.

Laboratorijos