Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos tyrimų objektai yra fototrofiniai, chemotrofiniai ir heterotrofiniai mikroorganizmai, jų įvairovė Lietuvos vandens telkiniuose. Pagrindinis dėmesys, pasirenkant tyrimų objektus, sutelktas į natūralias ir dirbtines vandens ekosistemas, akcentuojant aktualius globalių klimato pokyčių, intensyvaus antropogeninio poveikio ir natūralių ilgalaikės sukcesijos reiškinių analizę.

Laboratorijos darbuotojai yra sukaupę didelę patirtį tyrinėjant dumblių ir melsvabakterių taksonomijos ir ekologijos klausimus, yra kompetentingi, vertinant planktono ir bentoso mikrofloros produkcinių-destrukcinių procesų reikšmingumą bendram hidroekosistemų produktyvumui ir vandens kokybei, ekspertiškai vertina ekosistemų pažeidžiamumą bei atsparumą chroniškiems ir ūmiems antropogeninės bei gamtinės kilmės stresoriams.

Kita vertus, laboratorijos darbuotojai, analizuodami įvairius abiotinių ir biotinių aplinkos komponentų ekologinės struktūros ypatumus, produkcinių/destrukcinių procesų spartą ir hiperprodukcijos pasekmes, biotines sąveikas ir trofinius ryšius, sumaniai ir kūrybiškai taiko šiuolaikinių tyrimų metodų arsenalą, pasitelkiant, bet neapsiribojant, šviesinės ir elektroninės mikroskopijos, molekulinės biologijos, chromatografijos, spektrometrijos ir izotopinės analizės metodus.

Pastaruoju metu nemažai sukaupta informacijos ir patirties, izoliuojant dumblius ir melsvabakteres į grynąsias kultūras, kaupiama kultūrų kolekcija. Vykdomi dumblių ir melsvabakterių genetinės įvairovės, molekulinės diagnostikos tyrimai, atliekama melsvabakterių produkuojamų toksinų sklaidos analizė. Atlikti vieni pirmųjų vandens „žydėjimą“ sukeliančių melsvabakterių Aphanizomenon flos-aquae ir jas infekuojančių bakteriofagų genomų sekoskaitos tyrimai, izoliuojami ir kultivuojami cianofagai. Perspektyvoje numatomi darbai, siekiant analizuoti dumblių ir melsvabakterių aktualių bioproduktų sintezės ir bioremediacines gebas.

Laboratorijos