Projektai

Lietuvos - Lenkijos projektai

Virusų poveikis melsvabakterių žydėjimams gėlavandenėse sistemose (VICE)

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Projekto trukmė: 2021 – 2024 m.

Stumbro ir pirmykščio miško (sengirės) samprata 18–19 amžiuose: bendras Lenkijos ir Lietuvos kultūrinis ir gamtinis paveldas.

Projekto vadovai: dr. Aurika Ričkienė

Projekto vadovė Lietuvoje dr. Aurika Ričkienė

Projekto vadovas Lenkijoje dr. Tomasz Samojlik, Lenkijos mokslų akademijos Žinduolių tyrimo institutas

Projekto trukmė: 2018–2021 m., pratęstas iki 2022 m.

 

 

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

FITOBIO

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Dėl priemonių gerai Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti įgyvendinimo fitoplanktono biomasės surinkimo Kuršių marių akvatorijoje galimybių studija, panaudojant plaukiojančias priemones ir surinktą biomasę šalinant bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims.

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Eksperto dalyvavimas komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje (Ekspertas)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Užsakovas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Eksperto dalyvavimas komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2020–2020 m.

Atstovo dalyvavimo komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje išlaidų apmokėjimas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Sutartis dėl eksperto veiklos apmokėjimo 2017 metais ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ komitete

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2017 m.

Parama tyrėjų išvykoms

Tyrėjo išvykos - bendrosios misijos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos didinimas tarptautiniame Europos fikologų kongrese

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Dotacijos sutartis. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-20), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-25), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 12)

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 25)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

LIFE

LIFE projekto bendrojo finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Projeko trukmė: 2019 m.

Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Projeko trukmė: 2018–2023 m.

Daugiau informacijos apie projektą https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/lt/

Mokslininkų grupių projektai

Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Siūlinės azotą fiksuojančios melsvabakterės vaidina svarbų vaidmenį azoto apykaitoje Baltijos jūroje. Tikėtina, jog virusai, infekuojantys tokias melsvabakteres, taip pat reikšmingai įtakoja šiuos procesus. Tačiau, iki šiol virusų poveikis fiksuoto azoto apykaitoje nėra deramai įvertintas. Nėra žinių apie tai, kaip virusų infekcija įtakoja azoto fiksaciją ir azoto junginių išskyrimą į aplinką bei su tuo susijusius heterotrofinių bakterijų ir dumblių augimo pokyčius. Tai lemia nepakankamą tyrėjų supratimą apie Baltijos jūros mitybinio tinklo ir vandens „žydėjimų“ kaitą bei neleidžia tobulinti ekosistemos modelių, kuriais remiasi maistmedžiagių patekimo į Baltijos jūrą valdymas. Todėl įgyvendinant šį projektą bus siekiama nustatyti virusų vaidmenį fiksuoto azoto metabolizmui melsvabakterėse ir kiekybiškai įvertinti su ląstelės lize susijusių ir į aplinką išskirtų azoto junginių įtakotus ko-egzistuojančios bendrijos pokyčius. Tai bus atliekama naudojant laboratorinius eksperimentus ir pasitelkiant transkriptominius, metabolominius, stabiliųjų izotopų ir cheminės analizės metodus. Rezultatai atskleis kaip virusų įtakojami procesai ląstelės (genų ekspresijos pokyčiai) ir populiacijos (augimo sustabdymas, lizė) lygmenyse įtakoja ekologiškai svarbius siūlinių melsvabakterių vykdomus procesus (t.y. azoto fiksacija ir išskyrimas) Baltijos jūroje.

Jungtinė veikla

Mokslo projekto „Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais“ bendras vykdymas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Sutartis su Vilniaus universitetu

Sutartis pasirašyta: 2017.03.15

Lietuvos - Japonijos projektai

Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta) genominiais virioplanktono tyrimais

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

COST

ES1408 European Network for Algal-bioproducts

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė , dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2014 – 2019 m.

ES1105 Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: occurrence, impacts and management

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2012 - 2016 m.

Nacionalinės mokslo programos

Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius veiksnius (BEGONY)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Genetikos laboratorijos atsakingas koordinatorius: dr. Vytautas Melvydas.

Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose (SVETIGA)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2010 – 2011 m.

Genetikos laboratorijos atsakingas koordinatorė: dr. Elena Servienė.

Laboratorijos