Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija

 

Pagrindinė tyrimų kryptis – cheminė ekologija, gyvūnų sąveikos tarpusavyje bei su aplinka infocheminiais signalais, organizmų elgsenos ekologiniai ir evoliuciniai aspektai. Svarbiausi tyrimų objektai – drugiai (Lepidoptera), medunešės bitės (Hymenoptera), dvisparniai (Diptera) ir žinduoliai. Laboratoriniais ir lauko bandymais nustatyta lytinių atraktantų ir jų antagonistų sudėtis per 50 vabzdžių rūšių iš 10 šeimų, identifikuota lytinių feromonų cheminė sudėtis. Laboratorijos darbuotojai stažuojasi užsienio universitetuose, atlieka bendrus tyrimus – daugiausia Karališkajame technologijų institute bei Lundo universitete Švedijoje, Ajovos universitete JAV, Hamburgo universitete Vokietijoje.

Laboratorijos