Entomologijos laboratorija

Vadovė dr. RASA BERNOTIENĖ

Pagrindinės tyrimų kryptys – dabartinių ir fosilinių vabzdžių bio¬sistematika, jų morfologija, ekologija, fenologija, zoogeografija, sistematika ir filogenija. Nagrinėjami trofiniai įvairių vabzdžių grupių ryšiai. Tiriama entomofaunos sudėtis ir jos pokyčiai skirtingose ekosistemose keičiantis klimatui ir buveinėms. Remiantis entomokompleksų struktūra bei vabzdžių grupių ar rūšių indikatorinėmis savybėmis, identifikuojamos vertingiausios Lietuvos teritorijos. Pagrindinis dėmesys skiriamas Palearktikos drugių, dvisparnių, vabalų, žirgelių ir kolembolų būrių vabzdžiams, tiriant įvairias jų vystymosi stadijas, taip pat saugomų vabzdžių rūšių ir jų buveinių ypatybėms. Aprašyta apie 150 naujų mokslui vabzdžių taksonų.

Laboratorijos