Knygos ir knygų dalys

Podėnas, S., Podėnienė, V.
Tipuloidea excl. Tipulidae. Diptera Stelviana: a dipterological perspective on a changing alpine landscape. Studia dipterologica Vol. 1. Suppl. 16, 2009: 345–354 p.
Jonas Rimantas Stonis, Arūnas Diškus, Vikorija Dobrynina, Andrius Remeikis, Peter Buchner
Vadovas Lietuvos mažųjų gaubtagalvių minoms pažinti
Ivinskis, P., Augustauskas, J.
Lietuvos dieniniai drugiai. Kaunas: Lututė, 2004. 247 p.
Podėnas, S., Geiger, W., Haenni, J.-P., Gonseth, Y.
Limoniidae & Pediciidae de Suisse.Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de la faune: Schweizerische Entomologische Gesellschaft, 2006. 375 p.
Raudonikis, L., Baranauskas, K., Gudžinskas, Z., Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Virbickas, T.
Europos Sąjungos Buveinių Direktyvos Saugomos rūšys: vadovas. Kaunas: Lututė, 2006. 101 p.
Ivinskis, P., Rimšaitė, J.
Entomologas Alfonsas Palionis 1905–1957. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 294 p.
N. Grendienė Irena Eitminavičiūtė, Audronė Matusevičiūtė, Valerijus Gasiūnas, Milda Radžiūtė
Ecotoxicological assessment of arable field soils fertilized with sewage sludge

Laboratorijos