Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija

Vadovas prof. dr. KĘSTUTIS ARBAČIAUSKAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – vandens bestuburių evoliucinė ekologija, invazijų biologija, vandens bendrijų biologinė įvairovė, mitybos tinklų sandara ir kaita bei ekosistemų funkcionavimo dėsningumai.

Tiriami vėžiagyvių gyvenimo ciklų biocheminiai ir genetiniai reguliacijos mechanizmai, panaudojant tradicinius, stechiometrinius ir stabiliųjų izotopų analizės metodus nagrinėjami svetimkraščių rūšių adaptacijos dėsningumai, rūšių invazyvumą lemiančios biologinės savybės, biologinių invazijų poveikiai bendrijų mitybos tinklams ir ekosistemų funkcijoms. Kuriami ir tobulinami vandens ekosistemų ekologinės būklės ir biologinio užterštumo vertinimo metodai.

Laboratorijos