Knygos ir knygų dalys

Arbačiauskas, K.
Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. 163 p.

Laboratorijos