Molekulinės ekologijos laboratorija

Vadovas dr. (hb.) DALIUS BUTKAUSKAS

Pagrindinė tyrimų kryptis – vandens, vištinių ir pelkinių paukščių bei kitų sistematinių gyvūnų grupių genetinės įvairovės ir jos formavimąsi lemiančių veiksnių tyrimai naudojant molekulinius žymenis. Kita tyrimų kryptis – sarkocistų įvairovės, gyvybinių ciklų ir koevoliucijos reiškinio su tarpiniais ir galutiniais šeimininkais tyrimai. Naudojant DNR molekulinius žymenis siekiama nustatyti genotipinių pokyčių dėsningumus bei veiksnius, lemiančius sėslių populiacijų formavimąsi, migruojančių rūšių populiacinę genetinę struktūrą šalyje bei rūšių paplitimo areale.

Laboratorijos