Paukščių ekologijos laboratorija

Vadovas dr., vyresn. mokslo darbuotojas MINDAUGAS DAGYS

Pagrindinės tyrimų kryptys – ekosistemų globalios kaitos ir antropogeninio poveikio paukščiams (populiacijų būklės pokyčių, pažeidžiamumo, adaptacijų, mikroevoliucijos) tyrimai. Didelis dėmesys skiriamas vandens paukščių tyrimams bei apsaugos problemoms Baltijos jūroje, Kuršių mariose ir vidaus vandenyse. Pasitelkus GIS technologijas atliekami erdviniai paukščių populiacijų bei kraštovaizdžio pokyčių tyrimai. Laboratorijos mokslininkai palaiko glaudžius ryšius su užsienio šalių mokslo centrais, atlieka mokslinius tyrimus pagal tarptautinių ir šalies organizacijų bei fondų užsakymus, vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus ir teikia eksperimentinės plėtros paslaugas įvairioms ūkio šakoms bei organizacijoms.

Laboratorijos