Knygos ir knygų dalys

Grishanov, G., Švažas, S. 

The Nemunas River delta – the key site for migratory wildfowl populations. Vilnius: Akstis, 2013. 96 p. (rusų kalba). 

 

Žalakevičius, M., Žalakevičienė, I. 

Paukščių pavadinimų žodynas (antras papildytas ir pataisytas leidimas). Vilnius: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro leidykla, 2012. 1257 p. 

 

Viksne, J., Švažas, S., Czajkowski, A., Mischenko, A., Kozulin, A., Kuresoo, A., Serebryakov, V., Janaus, M.

Atlas of Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010. 188 p.

 

Burba, A., Ivinskis, P., Stanevičius, V., Baranauskas, K., Rimšaitė, J., Gudžinskas, Z.

Vilniaus miesto saugomos teritorijos. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. 32 p.

 

Švažas, S. (red.). 

Nemuno deltos regioninis parkas. Vilnius: Akstis, 2009. 72 p.

Dagys, M., Vaitkuvienė, D.
Baltasis gandras Lietuvoje: lizdų atlasas. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 142 p.
Treinys, R., Stončius, D., Skuja, S., Rumbutis, S.
Mažasis erelis rėksnys. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. 48 p.
R. Treinys Saulius Skuja, Danas Augutis, Darius Stončius
Nest-site use by Black Stork and Lesser Spotted Eagle in relation to fragmented forest cover: case study from Lithuania
Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, D.
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos: paukščiai. Vilnius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 304 p.
Skov, H., Heinänen, S., Žydelis, R., Bellebaum, J., Bzoma, S., Dagys, M., Durinck, J., Garthe, S., Grishanov, G., Hario, M., Kieckbusch, J. J., Kube, J., Kuresoo, A., Larison, K., Luigujoe, L., Meissner, W., Nehls, H. W., Nilsson, L., Petersen, I. K., Roos.
Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2011. 201 p.

Laboratorijos