Projektai

 

Imunitetas ekologijoje ir evoliucija: ‘paslėptas’ ligos poveikis, imuniteto atsakas ir sukeltos pasekmės Darvininei būklei

Sub-kontrakto vadovas: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lundo universitetas

Finansavimo šaltinis:Finansuojama Europos mokslo tarybos (ERC Advanced Grants). 

Projekto Nr. ERC panel LS8
Projekto trukmė: 2018 - 2021 m.
Projekto biudžetas: 229 925 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: Naudojant paukščių maliarinių parazitų eksperimentines infekcijas nustatyti koki
ą įtaką gali turėti infekcinės ligos ir sukeltas imuninis atsakas ilguoju laikotarpiu, paveikiant organizmo fiziologinę būklę, reprodukciją ir gyvenimo trukmę

 

Projektas "Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje"

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Finansavimo šaltinis:

Finansuojama iš Europos socialinio fondo 2014-2020. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3- LMT-K-712- „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos "Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą" poveiklę "Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje". 

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0046.
Projekto trukmė: 2018 m.
Projekto biudžetas: 3 769,25 Eur
Projekto tikslas: Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje. Šiam tikslui pasirinkta Pasaulio parazitologų draugijos organizuojama konferencija (ICOPA 2018, http://icopa2018.org/), kuri vyks 2018 m. rugpjūčio 19-24 dienomis Daegu (Pietų Korėja). Konferencijoje žodinio pranešimo metu bus pristatyti Gamtos tyrimų centro P.B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje vykdomų tyrimų naujausi rezultatai apie pasaulyje plačiai paplitusių paukščių maliarinių parazitų (gentis Plasmodium) patogeninį poveikį stuburiniam šeimininkui, vystymąsi pernešėjuose ir šiuolaikinei diagnostikai naudojamų molekulinių tyrimų privalumus ir trūkumus. 

 

Paukščių maliarijos sukėlėjų virulentiškumas: infekcijos sunkumą įtakojančių genetinių veiksnių nustatymas

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Finansavimo šaltinis:

Finansuojama iš Europos socialinio fondo 2014-2020. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3- LMT-K-712- „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus" 

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0016.
Projekto trukmė: 2017 - 2021 m.
Projekto biudžetas: 599 996 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: Naudojant paukščių maliarinių parazitų eksperimentines infekcijas išaiškinti genetinius mechanizmus įtakojančius ligos sunkumą.

Projekto uždaviniai: 

Nustatyti virulentiško paukščių maliarinio parazito poveikį stuburiniam šeimininkui bei ištirti parazito ir šeimininko genų raišką skirtinguose tos pačios rūšies individuose.

Nustatyti filogenetiškai artimo paukščiams nevirulentiško maliarinio parazito daromą poveikį, ištirti parazito ir šeimininko genų raišką bei palyginti šiuos duomenis su virulentiško parazito transkriptomu. 

Nustatyti parazito multikloniškumo ir šeimininko sveikatos būsenos prieš eksperimentą įtaką infekcijos virulentiškumui. 

 

Straipsniai: Bernotienė ir kt. 2016; Palinauskas ir kt. 2016Žiegytė ir kt. 2016; Palinauskas ir kt. 2017; Žiegytė ir kt. 2017.

 

Kraujasiurbių vabzdžių pernešamų mišrių infekcijų vystymosi ir poveikio šeimininkui tyrimai 

Projekto vadovas: Vaidas Palinauskas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. MIP-038/2015
Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.
Projekto biudžetas: 99 746,00 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas:  nustatyti kraujasiurbių vabzdžių pernešamų kraujo parazitų tarpusavio sąveiką ir įtaką šeimininkui esant mišrioms infekcijoms bei ištirti infekcijų patekimo kelius.
 
 

Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai

Projekto vadovas: Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. MIP-045/2015
Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.
Projekto biudžetas: 119 997,00 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: nustatyti paukščių maliarinių parazitų sukeliamos patologijos dėsningumus bei išaiškinti genus, atsakingus už sukėlėjų virulentiškumą.

Projekto tema publikuoti straipsniai: 

Bukauskaitė ir kt. 2016; Ilgūnas ir kt. 2016; Valkiūnas ir Ježova 2017; Valkiūnas ir kt. 2015; Valkiūnas ir kt. 2016a; Valkiūnas ir kt. 2016b; Valkiūnas ir kt. 2017; Videvall ir kt. 2017

 

 

Parazitinių plokščiųjų helmintų specifiškumo ir rūšių formavimosi sąsajos su galimų šeimininkų įvairove 

Projekto vadovas: Virmantas Stunžėnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. MIP-043/2015
Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.
Projekto biudžetas: 99 987,00 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas:  nustatyti fundamentalius dėsningumus, nusakančius, kaip šeimininkų filogenetinė istorija, rūšių įvairovė ir ekologija nulemia Hymenolepididae šeimos kaspinuočių ir Allocreadiidae bei Gorgoderidae šeimų siurbikių rūšių divergenciją ir specifiškumą šeimininkams, sugebėjimą plisti naujose ekosistemos.
 

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Nr. KEL-011/2015), 2015

Projekto vadovė: Rasa Binkienė

 

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Nr. KEl-010/2015), 2015

Projekto vadovas: Vaidas Palinauskas

Podoktorantūros stažuotės

Įžvalgos į leukocitozoonozių patogeniškumą

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. Carolina R. F. Chagas

Stažuotės trukmė: 2021.06.15 – 2023.06.14

Tikslas – gauti naujų žinių apie egzoeritrocitinę merogoniją ir šeimininko ląsteles kuriose vystosi gametocitai bei sukeliamas patologijas paukščių leukocitozoonozės metu.

Projekto užduotys: 1) nustatyti ar megalomerontai yra formuojami atvejais, kai Leucocytozoon genties parazitų gametocitai vystosi išskirtinai apvaliose šeimininko kraujo ląstelėse; 2) nustatyti kokiose ląstelėse parazitas vystosi tokiais atvejais. (09.3.3-LMT-K-712-23-0010)

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

Projekto viešinimas

Brazilijos Atlanto miškų pakrančių vandenų bioįvairovės įvertinimas: Jūrinių parazitų ir jų šeimininkių žuvų rūšių gausa ir genetinė įvairovė

Projekto vadovai: Dr Olena Kudlai

Stažuotoja: dr. Camila Pantoja de Oliveira

Stažuotės trukmė: 2020 – 2022

Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0182

Globalios bioįvairovės pokyčiai yra viena svarbiausių aplinkos problemų mūsų laikais, kurią sukėlė klimato kaita, žmonių veikla, tarša ir buveinių nykimas. Brazilijoje randama didelė dalis viso pasaulio bioįvairovės ir jos ekosistemos daro didelę įtaką vietinio ir globalaus klimato stabilumui. Deja mūsų žinios apie tikrą šios šalies bioįvairovę yra menkos. Dėl to, pagrindinės šio projekto užduotys yra: (i) įvertinti jūrinių parazitų gausą bei bendrijų struktūrą žuvyse sutinkamose prie Brazilijos Atlanto krantų augančių miškų ir (ii) sukaupti duomenis tolimesniems žuvų parazitų ir vandens veterinarijos tyrimams taikant modernius morfologinius bei molekulinius metodus. Kartu bus nustatyta trematodų įvairovė bei gauti molekuliniai duomenys apie ekonomiškai svarbias šių parazitų šeimininkes žuvis (šeimos Carangidae, Sciaenidae ir Scombridae). Projekto rezultatai bus: (i) labai reikalingi ir patikimi duomenys apie Brazilijoje sutinkamų jūrinių parazitų ir jų šeimininkių žuvų rūšių bei genetinę įvairovę (ii) dėl išugdytų naujų gebėjimų, pagilintų žinių ir išsivystytų naujų kontaktų pakelta jaunos tyrėjos kvalifikacija. Taip pat, projekto metu gauti duomenys galės būti naudojami globalios bioįvairovės apsaugos programose bei vertinant naujai nustatytų žuvų parazitų zoonozinį potencialą.

Projekto viešinimas

Paukščių hemosporidiozės sukeltų vidaus organų pažeidimų patogenezės mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. Carolina Hernández-Lara 

Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0005.

Projekto trukmė: 2020-08-06 – 2022-08-04.

Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – gauti naujų žinių ir parengti jauną specialistą gebantį tirti paukščių hemosporidinių parazitų egzoeritrocitinių stadijų (EES) sukeltų patologijų mechanizmus.

Projekto viešinimas

Paukščių hemosporidinių parazitų molekulinis apibūdinimas ir jų pernešėjų nustatymas

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. Carolina Romeiro Fernandes Chagas

Stažuotės trukmė: 2017–2020

Finansavimo šaltinis – Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 

Projektas siekia gauti naujų žinių apie kosmopolitinių paukščių hemosporidinių infekcijų diagnozavimą bei transmisiją. Šie parazitai kenkia tiek paukščių, tiek dvisparnių vabzdžių sveikatai, tačiau yra nepakankamai ištirti. Svarbu paminėti, kad kai kurios hemosporidijų rūšys (pvz.: Plasmodium relictum genetinė linija pGRW4) yra aktyviai pernešamos tropiniuose regionuose, įskaitant Braziliją, o dabar plinta ir Europoje. Tai rodo globalią šių parazitų tyrimų svarbą. Podoktorantūros stažuotoja yra įvaldžiusi paukščių hemosporidijų tyrimo metodus paremtus polimerazės grandininės reakcijomis (PGR) naudojant citochromo b (cytb) sekų fragmentus, tačiau nėra naudojusi kitokių molekulinių žymenų hemosporidinių parazitų molekuliniam apibūdinimui, taksonomijos ar pernešėjų tyrimuose. Stažuotojos kvalifikacija šiais klausimais bus patobulinta. Gautos naujos žinios prisidės prie paukščių parazitologinių tyrimų Lietuvoje ir Europoje. Šis projektas, tai unikali galimybė pritraukti jauną tyrėją iš Brazilijos į Lietuvos laboratoriją, kuri yra pripažinta dėl darbų su paukščių hemosporidijomis.

Ūkio subjektų užsakymai

Subcontract. Further insights into the pathogenesis of avian malaria (Vienna)

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Institute of Pathology, University of Veterinary Medicine Vienna

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Mokslininkų grupių projektai

Paukščių hemoproteozės transmisijos mechanizmai (METAH)

Projekto vadovai: dr. Carolina Romeiro Fernandes Chagas

Projekto trukmė: 2021–2024 m.

Paukščių hemosporidinių infekcijų plitimą stabdančių veiksnių tyrimas

Projekto vadovai: dr. Rita Žiegytė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Pasaulyje nuo parazitinių ligų vis dar miršta ir nusilpsta žmonės bei stuburiniai gyvūnai. Pastaraisiais dešimtmečiais dažnai registruojami naujų hemosporidinių infekcijų protrūkiai, todėl vis aktualesniais tampa laukinių gyvūnų parazitozių epidemiologijos tyrimai, padedantys geriau suvokti neišaiškintas parazitų rūšių plitimo ir naujų ligų atsiradimo priežastis.

Hemosporidijos (Apicomplexa, Haemosporida) ‒ plačiai paplitę ir sunkius susirgimus paukščiams sukeliantys kraujo pirmuonys. Migruojantys ir vidurio Europoje perintys paukščiai, grįžę iš žiemojimo vietų, yra užsikrėtę įvairių rūšių hemosporidiniais parazitais, dalis kurių gali, o dalis negali užbaigti gyvenimo ciklų vidutinio klimato zonoje, bet jų transmisija aktyviai vyksta pietų Europoje ir Afrikoje. Veiksniai, stabdantys pietinės kilmės hemosporidinių parazitų plitimą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse yra nežinomi. Juos išsiaiškinti svarbu, nes vykstant klimato kaitai Europoje plinta naujos kraujasiurbių vabzdžių (pernešėjų) rūšys ir susidaro palankios sąlygos naujų infekcijų atsiradimui. Pagrindinis šio projekto tikslas ‒ atlikti Lietuvoje paplitusių pietinės kilmės hemosporidinių parazitų epidemiologijos tyrimą ir nustatyti veiksnius, galimai stabdančius šių patogenų plitimą vidutinio klimato zonoje. Pagrindiniai veiksniai, kuriuos mes įtariame ir tikimės išsiaiškinti yra: a) tinkamų pernešėjų rūšių nebuvimas; b) nepakankama oro temperatūra sporogonijai; c) ekologinė perinčių paukščių ir kraujasiurbių vabzdžių izoliacija; d) aukštas parazitų virulentiškumas vietiniams paukščiams ir jų mirtingumas transmisijai įvykus. Pagrindiniai tyrimo objektai – tai paukščių maliariniai parazitai (Plasmodium) ir hemoproteidai (Haemoproteus) bei kraujasiurbiai dvisparniai vabzdžiai (Culicidae ir Ceratopogonidae), hemosporinių parazitų pernešėjai. Ekologiniai lauko stebėjimai bus derinami su eksperimentiniais laboratoriniais metodais: aukštos raiškos mikroskopija, histologiniais tyrimais bei molekuline diagnostika (polimerazės grandinine reakcija, filogenetine analize, chromogenine in situ hibridizacija). Tyrimas suteiks naujų žinių apie hemosporidinių infekcijų epidemiologiją vidutinio klimato platumose ir padės geriau suvokti prevencijos priemones, kurios galėtų būti naudojamos šių infekcijų profilaktikai kintančioje aplinkoje.

Dieninių plėšriųjų paukščių hemoproteidinius parazitus platinančių pernešėjų nustatymas

Projekto vadovai: dr. Dovilė Bukauskaitė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Kraujo parazitai, priklausantys Haemoproteus (Haemoproteidae, Apicomplexa) genčiai, yra plačiai visame pasaulyje paplitę parazitai, užkrečiantys sausumos paukščius. Ilgą laiką buvo manoma, kad šie patogenai yra beveik nekenksmingi savo šeimininkams (paukščiams), todėl parazitologija, ornitologija ir veterinarinė medicina jiems neskyrė reikiamo dėmesio. Tačiau naujausi molekuliniai tyrimai parodė, kad šie parazitai gali nužudyti kraujasiurbius vabzdžius bei sukelti sunkias ar net mirtinas paukščių ligas, ypač jei apsigyvena prie jų neprisitaikiusiuose šeimininkuose (paukščiuose). Todėl būtina išsamiau ištirti šių infekcijų pernešėjus ir jų plitimą. Nors Haemoproteus infekcijųpaplitimas dieniniuose plėšriuosiuose paukščiuose (Accipitriformes) dažnai yra didelis, tačiau dėl šių paukščių santykinio retumo lyginant su žvirbliniais paukščiais bei sunkumų juos sugaunant (jie vengia žmonių) šių infekcijų platinimas nebuvo tyrinėjamas ir jų pernešėjai nebuvo identifikuoti. Tai rodo, kad egzistuoja spraga mūsų žiniose apie hemoproteidinių parazitų infekcijų dieniniuose plėšriuosiuose paukščiuose, kuriems priklauso daugelis rūšių, laikomų nykstančiomis ir saugomomis pasauliniu mastu, epidemiologiją. Šio projekto tikslas – nustatyti pernešėjų rūšis, kuriose vyksta hemoproteidinių parazitų pilnas sporogoninis vystymasis ir perneša juos dieniniams plėšriesiems paukščiams. Siekiant šio tikslo, bus pasitelktos jungtinės parazitologų, molekulinės biologijos ekspertų, entomologų ir ornitologų pajėgos. Dieninių plėšriųjų paukščių kraujo mėginių ėmimas lauko sąlygomis perėjimo ir sezoninių migracijų metu bus derinamas su laukinėje gamtoje sugautų Culicoides genties mašalų tyrimais bei laboratorijoje auginamų Culicoides rūšių eksperimentiniais tyrimais. Ypač svarbu bus sujungti mūsų laboratorijose sukurtus, aprašytus ir ištobulintus molekulinius, mikroskopinius ir eksperimentinius protokolus. Šis tyrimas pirmą kartą nustatys dieninių plėšriųjų paukščių hemoproteidinių parazitų galimus pernešėjus ir sporogonijos būdus bei padės geriau suprasti šių patogenų įvairovę. Svarbi šio projekto dalis – jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir magistrantų) rengimas

Kraujasiurbių vabzdžių pernešamų mišrių kraujo infekcijų vystymosi ir poveikio šeimininkui tyrimai.

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių plokščiųjų helmintų specifiškumo ir rūšių formavimosi sąsajos su galimų šeimininkų įvairove

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Siurbikių gyvenimo ciklų evoliucijos ir filogenijos analizė molekuliniais ir kariologiniais metodais (FLUKE)

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Dvigeldžiuose moliuskuose ir žuvyse parazituojančių siurbikių molekulinė identifikacija ir gyvenimo ciklai (SIURBIKĖS)

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Parama tyrėjų išvykoms

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Mikas Ilgūnas

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto viešinimas

Molecular and morphological approach terevealing, diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: O. Kudlai

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotojas: D. Dimitrov

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotojas: dr. Vladimirov Dimitar Dimitrov

Sutarties terminas: 2013.04.01 – 2015.02.28 (2013-02-28 Podoktorantūros stažuotės (mokslinių tyrimų atlikimo) sutartis su Lietuvos mokslo taryba Nr. 004/78).

Molecular and morphological approach torevealling diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Stažuotoja: dr. Olena Kudlai

Sutarties terminas: 2013.04.01 – 2015.02.28 (2013-02-25 Podoktorantūros stažuotės (mokslinių tyrimų atlikimo) sutartis su Lietuvos mokslo taryba Nr. 004/79).

Parama doktoranto akademinei išvykai, 2013 m.

Projekto vadovai: dr. Rita Žiegytė

Podoktorantūros stažuotė „Paukščių maliarinių parazitų ir kitų hemoposporidijų (Sporozoa, Haemosporida) specifiškumo tyrimai“ (LMT PSTDOC-1), 2009-2011 m.

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. A. Križanauskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-13), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-14), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 21)

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

COST

CA18239 Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto trukmė: 2019-2023

Kiti projektai

Subcontract. Avian malaria, anti-malaria and telomerase treatments experiment as part of the ERC Advanced Grant „ EcoImmuneCosts“ research project name „EcoImmuneCosts_Canaries_Project“

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto partneris: Lundo universitetas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Lietuvos - Ukrainos projektai

Bucephalidae šeimos siurbikių rūšių įvairovė ir specifiškumas šeimininkui: filogenijos ir gyvenimo ciklų analizė morfologiniais, kariologiniais ir molekuliniais metodais

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto partneriai Ukrainoje: Žitomiro valstybinis I. Franko vardo universitetas

Projekto vadovas Ukrainoje: dr. Garbar A.

Projekto trukmė: 2012 - 2013 m.

Visuotinė dotacija

Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-047.
Projekto trukmė: 2011 - 2015 m.
Projekto biudžetas: 1 528 220,00 Lt
Mokslinio tyrimo tikslas: sužinoti naujos informacijos apie maliarinių parazitų ir kitų giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi procesus ir genetinę įvairovę palaikančius mechanizmus, naudojant paukščių kraujo parazitus kaip modelius. Tyrimai bus vykdomi susiejant naujausias pavienių ląstelių tyrimo technologijas su pažangiais eksperimentiniais, genetiniais ir ekologiniais tyrimo metodais.

Paukščių maliarijos sukėlėjų virulentiškumas: infekcijos sunkumą įtakojančių genetinių veiksnių nustatymas

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto trukmė: 2017–2021 m.

Finansavimo šaltinis: Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus”

Vienas pagrindinių biologijos uždavinių yra parazitų virulentiškumo supratimas. Infekcijos gali skirtis vystymosi eiga ir poveikiu šeimininko sveikatai ne tik tarp filogenetiškai artimų, bet ir tarp tos pačios rūšies parazitų. Kas nulemia šiuos skirtumus tarp skirtingų individų užsikrėtusių tuo pačiu parazitu išlieka nežinoma. Mūsų keliama hipotezė teigia, kad infekcijos sunkumas yra nulemtas ne tik šeimininko imuninės sistemos, bet ir į organizmą patekusio parazito izoliatų (klonų) skaičiaus bei sąveikos tarp parazito ir šeimininko transkriptomų. Planuojame atlikti tris eksperimentus naudojant paukščių maliarijos sukėlėjo ir stuburinio šeimininko sistemą. Paukščių maliariniai parazitai (Haemosporida; Plasmodiidae) yra tinkami tokiems tyrimams, nes jie yra plačiai paplitę visame pasaulyje, aprašyta daugybė rūšių ir pasižymi plačia virulentiškumo įvairove. Projekto metu bus atliekami kompleksiniai tyrimai analizuojant parazito vystymosi eigą (kraujo stadijų vystymasis), fiziologinę šeimininko būklę ir, svarbiausia, šeimininko ir parazito transkriptomus pirminės infekcijos metu. Atliktos analizės leis daryti įžvalgas apie parazito-šeimininko sąvaiką genetiniame lygyje ir padės suprasti virulentiškų ir mažiau virulentiškų parazitų genų ekspresijos skirtumus. Gauti duomenys prisidės prie geresnio hemosporidijų evoliucijos supratimo, bus galimybė nustatyti bendrus žinduolių ir paukščių maliarijos sukėlėjų aktyvius genus bei įvertinti jų evoliucijos greitį ir kryptį.

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0016

IIMTEPP

Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Pagrindinės temos:

- Kompleksiniai tarpdisciplininiai laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos tyrimai taikant platų spektrą modernių molekulinių metodų bei technologijų; šiais ir tradiciniais tyrimo metodais gautos informacijos konfliktų bei saitų siekiant naujų fundamentinių žinių apie biologinę įvairovę ir ją palaikančių genetinių, fenotipinių ir ekologinių mechanizmų klimato ir aplinkos kaitos sąlygomis įvertinimas.

- Naujų žinių pagrindu grįstų rekomendacijų dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės situacijos gerinimo laukinėje gamtoje parengimas.

Studentų mokslinė praktika

Paukščių kraujo parazitų tyrimas dvisparniuose vabzdžiuose (Culicidae, Ceratopogonidae)

Projekto vadovai: dr. Rita Žiegytė

Projekto trukmė: 2018–2018 m.

Nacionalinės mokslo programos

Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius žymenis (INVAZINIAI MOLIUSKAI)

Projekto vadovai: dr. Gražina Stanevičiūtė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Laboratorijos