Žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas doc. dr. (hb.) LINAS BALČIAUSKAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – žinduolių faunos (rūšinės įvairovės, gausumo ir jo dinamikos, biotopinio ir erdvinio pasiskirstymo, populiacijų demografinės struktūros) paplitimo bei ekologijos tyrimai, žinduolių populiacijų ir bendrijų funkcionavimo dėsningumų įvertinimas skirtinguose landšaftuose ir antropogeninių veiksnių įtaka, retųjų žinduolių (šikšnosparnių, miegapelių, ūdrų ir lūšių) populiacijų nykimą lemiančių veiksnių išaiškinimas. Žinduolių priimtinumo visuomenei ir jų poveikio aplinkai bei žmonėms analizė – socioekologiniai tyrimai, padedantys įgyvendinti šalies įsipareigojimus ES gamtosaugos srityje.

2017-2021 metais vykdytos ilgalaikes institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas svarbiausi rezultatai:

/uploads/documents/02%20ZEL(1).pdf

 

Doktorantai

Vitalijus Stirkė

Justyna Barščevska

 

Publikacijų skaičiaus dinamika

Laboratorijos