Žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas doc. dr. (hb.) LINAS BALČIAUSKAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – žinduolių faunos (rūšinės įvairovės, gausumo ir jo dinamikos, biotopinio ir erdvinio pasiskirstymo, populiacijų demografinės struktūros) paplitimo bei ekologijos tyrimai, žinduolių populiacijų ir bendrijų funkcionavimo dėsningumų įvertinimas skirtinguose landšaftuose ir antropogeninių veiksnių įtaka, retųjų žinduolių (šikšnosparnių, miegapelių, ūdrų ir lūšių) populiacijų nykimą lemiančių veiksnių išaiškinimas. Žinduolių priimtinumo visuomenei ir jų poveikio aplinkai bei žmonėms analizė – socioekologiniai tyrimai, padedantys įgyvendinti šalies įsipareigojimus ES gamtosaugos srityje.

2012-2016 metais vykdė dvi ilgalaikes institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas:
1. Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai, išsaugojimo mokslinis pagrindimas.
2. Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis.

Nuo 2017 metų vykdo ilgalaikę institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programą:

Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas.

Bendradarbiavimas

 • EMMA2 (European mammal atlas)  www.discovermammals.org
 • Academy of Sciences, Brno, Czech Republic
 • CESAM, University of Lisbon, Lisboa, Portugal
 • Consultancy for Nature Conservation, Markersdorf, Germany
 • Department of Wildlife Ecology and Management Faculty of Forestry, Düzce University, Düzce, Turkey
 • Environment Agency Republic of Estonia, Tallinn, Estonia
 • Estonian Theriological Society, Tartu, Estonia
 • European Commision, Joint Research Centre, Directorate for Sustainable Resources, Ispra, Italy
 • Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald-Insel Riems, Germany
 • Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova
 • Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Salaspils, Latvia
 • Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Romania
 • Mammal Research Institute, Białowieza, Poland
 • Manchester Metropolitan University, Manchester, UK
 • Netherlands Institute of Ecology, Wageningen, Netherlands
 • P.J. Šafárik University, Košice, Slovakia
 • Palacký University, Olomouc, Czech Republic
 • Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
 • Tembotov Institute of ecology of mountain territories RAS, Nalchik, Russia
 • Universite de Liege, Liege, Belgium
 • Universite Paris-Sud, Orsay Cedex, France
 • University of Turin, Turin, Italy
 • University of Veterinary Medicine Vienna, Vienna, Austria
 • University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

Laboratorijos perspektyvos

Disertacijas rengia 4 doktorantai:

 • Neringa Kitrytė (Antropogeninių stresų poveikis šeimininko - parazitų bendrijų sąveikoms)
 • Vitalijus Stirkė (Smulkiųjų žinduolių ekologijos ypatumai komerciniuose soduose ir uogynuose)
 • Justyna Barščevska (Didžiosios miegapelės (Glis glis) buveinių pasirinkimas, radaviečių būklė ir populiacijų genetinė įvairovė Lietuvoje)
 • Laima Labanauskaitė (Šeimininkų – vektorių – parazitų bendrijų sąveikos didėjančios urbanizacijos gradiente)

 

Žinduolių ekologijos laboratorijos publikacijos

 

 

 

Laboratorijos