Buvę laboratorijos darbuotojai

 

Biografijoms aprašyti panaudota:
Arnastauskienė T., Jakimavičius A. Lietuvos zoologai XVIII-XX a. Ekologijos institutas. Vilnius, 1997.

Laboratorijos