Lietuvos fauna. Smulkieji žinduoliai

Paprastasis kirstukas (Sorex araneus)
1 2

Kirstukas nykštukas (Sorex minutus)
1 2

Mažasis vandeninis kirstukas (Neomys anomalus)
1 2

Vandeninis kirstukas (Neomys fodiens)
1

Rudasis pelėnas (Myodes (Clethrionomys) glareolus)
1 2 3 4 5 6

Vandeninis pelėnas (Arvicola terrestris)

Pievinis pelėnas (Microtus agrestis)
https://rdcu.be/TiMV

Paprastasis pelėnas (Microtus arvalis)
1 2 3

Pelkinis pelėnas (Microtus oeconomus)
1 2 3 4 5

Pelėnas dvynys (Microtus rossiaemeridionalis)
1

Pelė mažylė (Micromys minutus)
1 2

Dirvinė pelė (Apodemus agrarius)
1 2

Geltonkaklė pelė (Apodemus flavicollis)
1 2 
3 4 5

Miškinė pelė (Apodemus sylvaticus)
1 2

Mažoji miškinė pelė (Apodemus uralensis)
1 2

Pilkoji žiurkė (Rattus norvegicus)

Juodoji žiurkė (Rattus rattus)
1

Naminė pelė (Mus musculus)
1

Didžioji miegapelė (Glis glis)
1 2

Lazdyninė miegapelė (Muscardinus avellanarius)
citavimas: Juškaitis R. 2016. Lazdyninė miegapelė (Muscardinus avellanarius L., 1758). Kn.: Balčiauskas L. (sud.). Lietuvos fauna. Smulkieji žinduoliai. Vilnius

Ąžuolinė miegapelė (Eliomys quercinus)

Miškinė miegapelė (Dryomys nitedula)
1
  
 3 4

Beržinė sicista (Sicista betulina)
1 2 3

Laboratorijos