Geoaplinkos tyrimų laboratorija

Vadovas dr. KĘSTUTIS JOKŠAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – geoaplinkoje vykstančių natūralių ir antropogeninių procesų tarpusavio sąveikos tyrimai ir geo-aplinkos kokybės vertinimas.

Daug dėmesio skiriama Lietuvos jūrinio kranto geodinaminės būklės vertinimui ir krantodaros procesų aiškinimui, sedimentacinių ir geodinaminių procesų vertinimui grimztančios pietryčių Baltijos kontekste. Atliekamas geocheminių anomalijų ir jų formavimo šaltinių identifikavimas, ekogeocheminis ir geohigieninis įvertinimas, gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikio foniniams ir anomaliems cheminių elementų kiekiams nustatymas ir prognozė. Vykdomas abiotinių ir biotinių aplinkos būklės geocheminių ir biogeocheminių tyrimo metodų kūrimas, vystymas ir taikymas.

Laboratorijos