Projektai

Ūkio subjektų užsakymai

AB "ORLEN Lietuva" Būtingės naftos terminalo2021-2025 metų aplinkos monitoringo programos poveikio aplinkos kokybei (jūros ir kranto zonos) monitoringas (Būtingė)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: ORLEN Lietuva, AB

Projekto trukmė: 2021–2025 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo 2019-2020 metais atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programos parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyninio kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2016 m.

 

Palangos miesto savivaldybės teritorijos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2015 m.

 

Mėginių cheminės sudėties tyrimai

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos (Arsenas)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2014 m.

Krantotvarkos programos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje parengimo ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Nuosėdinių ir taršos medžiagų pateikimo ir cirkuliacijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ypatymai (Tarša)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūros uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Krantotvarkos programos parengimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Birutės kalno ir gelbėjimo stoties, bei kitose probleminėse vietose ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011-2012 metais stebėsena ir vykdymas (Vilnius)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Gamtinių sorbentų taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant patikslinti požeminio oro užterštumo sklaidos modelį 2011-2012 metais (Sorbentai)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Grunto, iškasto Klaipėdos valstybinio jūrų uosta akvatorijoje, tvarkymo optimizavimas (Klaipėda)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vieno smėlio žaliavos mėginio iš Kantvainių karjero petrografinės-mineraloginės sudėties nustatymas (Lemminkainen)

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: UAB „Lemminkainen Lietuva“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Klaipėdos LEZ geocheminis tyrimas surenkant dirvožemio ir dugno nuosėdų ėminius (LEZ)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Kuršių marių krantų būklės įvertinimo ir Kuršių marių krantų priežiūros programos parengimo paslaugų atlikimas (KRANTAI)

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais (Miestas)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programos vykdymo 2021 m. II ketv. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis (UOSTOMONIT)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Jungtinė veikla

Joint activities agreement

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Sutartis su ALS CZECH Republic, s.r.o. (Čekija).

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Sutartis su UAB "Vandens tyrimai"

Trukmė: 2021–2022 m.

Mokslininkų grupių projektai

Morfologinės ir litologinės anomalijos nerijos krante

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Projekto trukmė: 2014–2016 m.

7-osios programos projektai

Pan-Europinė infrastruktūra jūros ir vandenyno geologinių ir geofizinių duomenų valdymui (GEO-SEAS)

Projekto vadovai: dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė

Užsakovas: Didžiosios Britanijos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2009 - 2013 m.

Europos jūrinių tyrimų ir duomenų tinklas (EMODNET)

Projekto vadovai: dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė

Užsakovas: Didžiosios Britanijos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2009 - 2012 m.

ES struktūrinių fondų paramos projektai

Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-08-V-01-019

Projekto koordinatorius: Klaipėdos universitetas
Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras, Lietuvos energetikos institutas, Kosmoso mokslo ir technologijų institutas, Fizinių ir technologijos mokslo centras

Projekto trukmė: 2012 - 2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Parama tyrėjų išvykoms

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 16)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 18)

Projekto vadovai: dr. Rimantė Zinkutė

Laboratorijos