Giluminės geologijos laboratorija

Vadovė dr. GRAŽINA SKRIDLAITĖ

Pagrindinė tyrimų kryptis – giluminiai geologiniai procesai, jų įtaka paviršiaus gamtiniams procesams, vietiniams energetiniams ištekliams bei gyvenamosios aplinkos kokybei.

Tiriama prekambro laikotarpio uolienų cheminė sudėtis, jų susidarymo sąlygos, amžius ir evoliucija bei giluminių struktūrų poveikis nuosėdinei dangai ir naudingų iškasenų telkinių susidarymui. Paleozojaus ir mezozojaus laikotarpių uolienos tiriamos paleontologiniais, litologiniais ir paleomagnetiniais metodais, atkuriamos sedimentacinės aplinkos, modeliuojama baseinų evoliucija, vertinama jos įtaka paviršiaus formoms ir judesiams. Taip pat nustatomi geoterminės energijos, naftos telkinių formavimosi dėsningumai, prognozuojami išteklių kiekiai, jų kaita ir poveikis aplinkai, tiriama geologijos mokslo istorija ir atliekami kiti taikomosios geologijos tyrimai.

Laboratorijos