Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

Vadovas doc. dr. JULIUS TAMINSKAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – klimato, požeminio ir paviršinio vandens išteklių ir kokybės vertinimas bei prognozė.

Tiriami šalies klimatiniai ypatumai ir jų kaita instrumentinių stebėjimų laikotarpiu. Vykdomi klimato kaitos poveikio vandens balansui, šlapynių formavimuisi, gipso denudacijai ir vandens ekosistemų stabilumui tyrimai. Nuolat vykdomi hidrologiniai ir hidrocheminiai karstinio regiono bei šlapynių tyrimai, technogeninių teritorijų požeminio vandens išteklių ir kokybės monitoringas ir prognozavimas. Tiriami hidrogeocheminiai procesai aeracijos ir prisotinimo zonose, požeminio vandens išteklių ir cheminės sudėties formavimosi dėsningumai natūraliomis ir sutrikdytomis sąlygomis. Vykdomi požeminio vandens išteklių įvertinimo, įsisavinimo optimizavimo, apsaugos, kokybės gerinimo tyrimai.

Laboratorijos