Projektai

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis (Gipsas)

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2021–2024 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Ūkio subjektų užsakymai

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Klimato kaitos ir antropogeninis poveikis Nemuno potvyniams žemiau Neries žiočių ir šio ruožo (nuo santakos su Nevėžiu iki Klevinės žiočių) užliejamoms teritorijoms, pagal nuotėkio matavimus ir HEC-RAS modelį

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai 2018 metais analizė

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Ekstensyvaus ūkininkavimo poveikio Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminio ir paviršinio vandens sistemoms tyrimai

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: VšĮ Tatulos programa

Sutarties trukmė: 2017 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB Rėkyva

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Mokslinis tiriamasis darbas „Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė“ (Rėkyva)

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugos 2011-2013 m. (Gipsas)

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Baluošo ežero Ilgasalės tvarkymo techninio projekto parengimas ir abiotinės aplinkos tyrimų atlikimas

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regiono parko direkcija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala)

Projekto vadovai: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Cheminių elementų išplovimo iš cementinės atliekų matricos bandymai (Mėginiai)

Projekto vadovai: Reimundas Paunksnis

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė (Rėkyva)

Projekto vadovai: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Laboratorijos